Siirry sisältöön

Bytet av björn en aning mindre än föregående år

Under björnjaktperioden som avslutades i slutet av november fick man i Finland som byte 117 björnar. Av bytesmängden fälldes 44 björnar på renskötselområdets kvotjaktområde. Före jaktperioden uppskattades Finlands björnstam till 1 140 – 1 270 över ettåriga individer.

Under denna jaktperiod jagades 117 björnar i Finland. Bytet är åtta björnar mindre än under föregående jaktperiod. Björnen är ett uppskattat vilt, som i Finland kan jagas med dispenser för stamvårdande syfte, för att stammen är tät och uppfyller kriterierna för en gynnsam skyddsnivå. Värdet av björnbytet år 2013 var omkring 300 000 euro.

I enlighet med förvaltningsplanen försöker man med jakten att fortsättningsvis minska på skador orsakade av björn särskilt på renskötselområdet. På skötselområde med etablerad stam är avsikten att hålla björnstammen på nuvarande nivå, inom utbredningszonen begränsas farten på stammens tillväxt och på områden med stam under utveckling låter man stammen föröka sig trots en liten kvot i stamvårdande syfte.

Björnstammen har utvecklats enligt förvaltningsplanen sålunda, att björnar förekommer jämnare i lämpliga livsmiljöer runtom i hela landet. Björnstammens utbredning till västra Finland syns som en ökning av skadorna som orsakats biodlingen. Målsättningen är, att med begränsning av jakten också i fortsättningen bevara en livskraftig björnstam med måttstocken hela Finland, olägenheter orsakade av björnar minimeras och björnstammen bevaras människoskygg.

På den i Östra Finland belägna etablerade björnstammens förvaltningsområde fälldes totalt 49 björnar. Bytet fördelades på viltcentralerna områdesvis sålunda, att i Norra Karelen fälldes 33 björnar, i Sydöstra fälldes sju, Södra Savolax fyra och i Kajanalands södra del fem björnar. Jaktperiodens tyngsta björn fälldes i Kuhmo, där den fällda björnhanen hade uppnått vikten av 300 kilo.

Björnstammens utvecklingsområde täcker Mellersta Finland, delar av Södra Savolax, Sydöstra Finland och Norra Karelens viltcentrals verksamhetsområden. På detta område fälldes 18 björnar.

På området med stam under utveckling i västra Finland fälldes totalt sex björnar. På området med stam under utveckling ansåg man det nödvändigt att bevilja sex dispenser i stamvårdande syfte för att mildra de sociala inverkningarna orsakade av björnstammen.

Den regionala kvoten på renskötselområdet var sammanlagt 42 björnar, varav 12 var det västra renskötselområdets andel och det östra områdets 30 björnar. Hela kvoten användes, och ytterligare fälldes två björnar i jaktens slutskede som ändå räknas till kvoten hörande.

Extra information

Kuittinen, Juha

  • Jaktchef, Norra Karelen
  • Etisk jakt
  • 029 431 2291
  • juha.kuittinen@riista.fi