Siirry sisältöön

Åtta centimeters öppning på fångstsaxar från början av december

Användningen av saxar som dödar omedelbart vid fångst av små rovdjur är viktig för att trygga den biologiska mångfalden och de inhemska arterna. Från och med början av december ska saxarna placeras i en skyddskonstruktion. Diametern på skyddskonstruktionens öppning får vara högst 8 centimeter.

Diameterbegränsningen gäller för alla former på öppningarna. En fyrkantig öppning mäts från hörn till hörn. Det enklaste sättet att göra om ett skydd som strider mot förordningen är att använda en separat gavellapp. En färdigt uppmätt gavellapp kan fästas på skyddskonstruktioner som redan har förts ut i skogen.

Saxar som dödar omedelbart har en central betydelse vid fångst av mink och används allmänt också vid fångst av mårdar. Saxar används på platser där det inte är möjligt att dagligen kontrollera en anordning som fångar bytet levande.

Den som använder saxar ska se till att de inte orsakar fara för andra djur än de som ska fångas.