Siirry sisältöön

Arbetet med jakten på vitsvanshjort fortsätter

Senaste säsongens jakt minskade stammen av vitsvanshjort i nästan alla älgförvaltningsområden jämfört med året innan. För att uppnå de fastställda målen på området med tät vitsvansstam behövs aktiv jakt också under kommande säsong.

Enligt Naturresursinstitutets stamuppskattning stoppades den långvariga stamökningen med hjälp av det rekordstora vitsvansbytet på cirka 74 000 individer under förra jaktsäsongen, och stammen minskade i nästan alla älgförvaltningsområden jämfört med året innan. Under de senaste åren har man lyckats öka bytesmängden avsevärt. Det är fråga om ett flera år långt och krävande arbete, som alltjämt behöver fortsätta. Arbetet som görs för att kontrollera vitsvansstammen utförs av jägarna och jaktvårdsföreningarna. Det nuvarande jaktsystemet har visat sig vara fungerande. Viltförvaltningen har genomfört flera förnyelser inom vitsvansjakten, såsom förlängning av jaktperioden, utvidgad användning av hund samt satsningar på rådgivning bland annat för att förändra strukturen på vitsvansbytet. I takt med att stammen har minskat har också vitsvansskadorna i trafiken och på odlingar minskat. På skadorna inverkar förutom vitsvansstammen även snöförhållanden, trafikmängder och förebyggande av skador.

Målet att minska stammen

De regionala viltråden har fastställt målen för vitssvansstammen för de kommande två jaktsäsongerna. Stammålen styr för sin del jaktvårdsföreningarnas beskattningsplanering.

Enligt målen ska stammen av vitsvanshjort ytterligare minskas i hela sydvästra Finland. Det förutsätter att bytesmängden under kommande jaktsäsong i sin helhet uppgår till nivån för senaste säsong.

Fortfarande flest vitsvanshjortar i Egentliga Finland

Egentliga Finland är det enda landskapet där förekomsten av vitsvanshjort är riklig överallt. Trots att bytesmängderna i Egentliga Finland är störst, och ökade mest, har minskningen av stammen ännu inte varit särskilt stor. Målet med planeringen av beskattningen och jakten är att säkerställa en minskning av stammen och att man ska närma sig måltätheterna.

Ansök om tillräcklig mängd jaktlicenser

För att licenserna ska räcka till under jaktsäsongen rekommenderas att man ansöker om ett stort antal jaktlicenser för vitsvanshjort. Licensansökningarna ska lämnas in till Finlands viltcentral i tjänsten Oma riista före den 2 maj 2022. Det är inte möjligt att ansöka om flera licenser senare.

Också under den kommande jaktsäsongen är nyckeln till en målenlig kontroll av vitsvansstammen att använda hela jaktsäsongen, beskatta honor i tillräcklig utsträckning och begränsa utfodringen till lockutfodring.

Fastställda täthetsmål för stammen av vitsvanshjort i älgförvaltningsområdena

Naturresursinstitutets uppskattning av vitsvanstätheten

älgförvaltningsområden (pdf)

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi