Siirry sisältöön

Ansök om dispens för höstens björnjakt genom tjänsten Oma riista

Nu kan dispenser för jakt på björn hösten 2022 sökas. Dispensansökningarna ska lämnas in senast den 27 juni via Finlands viltcentrals elektroniska licensansökningstjänst.

Man strävar efter att fatta dispensbesluten senast den 13 juli, så att de har vunnit laga kraft innan jaktsäsongen startar. Dispensansökningen gäller inte renskötselområdet, där björn jagas med stöd av regional kvot.

Ansökningsblanketten ska fyllas i omsorgsfullt. Förutom den sökandes uppgifter ska i ansökan anges motiveringarna till dispensen. Ansökningsområdet anges entydigt på kartan genom att rita eller genom att med ord beskriva till exempel att ansökningsområdet är en kommuns eller jaktvårdsförenings område.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning, som är på remiss, om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och regional kvot under jaktåret 2022–2023, föreslås att antalet björnar som fälls kan vara högst 346 individer. I fjol var motsvarande antal 457 individer.

Finlands viltcentral beviljar inte överlappande dispenser till samma områden. För jakt på björn är det bra om dispensområdet är tillräckligt stort och enhetligt. I praktiken är det skäl att ansökan görs av den person eller registrerade förening som gemensamt har valts till dispenssökande på området.

Den 9 juni ordnade Finlands viltcentral en webbutbildning om sökande av dispens för björnjakt i stamförvaltningssyfte. Innan jaktsäsongen inleds ordnar Finlands viltcentral en utbildning om bland annat björnens biologi, flerartsförvaltning, säker ordnande av jakt och jaktledarnas verksamhet.