Siirry sisältöön

Ändringar i lagstiftningen i början av juni

I början av juni träder de senaste uppdateringarna av jaktlagen och jaktförordningen i kraft. Ändringarna berör bland annat dispenser, fångstredskap och utrustning.

I höst kan en markägare riva en bäverdamm under längre tidsperiod än tidigare. Den tillåtna rivningstiden börjar liksom tidigare den 15 juni och fortsätter som längst i södra Finland till slutet av oktober. Övriga tider kan Finlands viltcentral enligt ansökan bevilja dispens för att förhindra skador.

Genom ändringen i jaktförordningen blir bestämmelserna striktare i fråga om användning av saxar som genast dödar, då bland andra räv, mårdhund och grävling tas bort från listan på tillåtna arter. Saxarnas diameter och placering har också preciserats.

Bestämmelsen om varningsväst som berör ett stort antal älgjägare fastställer att färgen ska vara orange eller orangeröd samt även minimiandelen av färgerna i fråga på plagget. Älgjägarna har emellertid tid på sig att uppdatera sin utrustning fram till nästa höst, eftersom det för paragrafen i fråga har fastställts en övergångsperiod fram till slutet av januari 2014.

Den livligt diskuterade paragrafen om patronbegränsning för självladdande vapen bevaras till sitt innehåll oförändrad, dvs. vid jakt på till exempel älg och fälthare är det fortfarande möjligt att ladda magasinet till ett självladdande vapen med tre patroner. När man skjuter fågelvilt, icke fredade fåglar eller andra i paragrafen i fråga angivna arter är antalet patroner i magasinet liksom tidigare begränsat till två.

Den som jagar icke fredade fåglar med dispens ska observera att det på grund av ett paragrafsyftningsfel är förbjudet att använda räfflat kulvapen från och med den 1 juni. Felet ska korrigeras, men fram till dess krävs dispens beviljad av Finlands viltcentral för till exempel användning av miniatyrgevär för att skjuta en björktrast.

I kommande nummer av tidningen Jägaren ingår noggrannare beskrivningar av paragrafändringarna och vi tar också upp höstens utbildningar och kurser. Det lönar sig för varje jägare att bekanta sig noggrannare med innehållet i jaktlagen och jaktförordningen.

Läs mera om jaktlagstiftningen