Siirry sisältöön

Älgbytet ökade något

Under älgjakterna säsongen 2018 fick man som byte drygt 58 000 älgar, vilket är cirka 1 500 fler än föregående år. Målet var på många håll att minska beståndet. Naturresursinstitutet producerar en uppskattning av älgstammen i mars.

Finlands viltcentral beviljade totalt cirka 55 000 jaktlicenser för älgjaktsäsongen, vilket är ungefär fyra procent mer än föregående år. I många områden var målet att minska älgstammen. Av de beviljade licenserna användes cirka 82 procent. Med en jaktlicens får man i regel fälla en vuxen älg eller två kalvar. Ungefär 54 procent av bytet var fullvuxna älgar och resten kalvar. Av de fällda fullvuxna älgarna var hälften kor och hälften tjurar.

-Älgbytet ökade i de flesta viltcentralsområden jämfört med föregående år, proportionellt mest i Lappland och Satakunta. Bytet minskade proportionellt sett mest i Kajanaland och Norra Karelen. Till antalet fälldes mest älgar i de stora viltcentralsområdena i Lappland och Uleåborg, totalt i dessa över 18 500 individer, berättar Jani Körhämö från Finlands viltcentral.

Naturresursinstitutet producerar årligen uppskattningar av älgstammens storlek och struktur. Enligt stamuppskattningen i fjol på våren bedömdes älgstammen ha minskat och uppskattades vid tidpunkten till 76 500–101 000 individer. Enligt målen som de regionala viltråden har satt upp eftersträvas för hela landet en vinterstam med 68 000–85 000 individer. Naturresursinstitutet ger sin uppskattning av nuläget för älgstammen i mars.

Under den avslutade säsongen var det för första gången möjligt att fortsätta jakten till mitten av januari. Efter årsskiftet var det emellertid förbjudet att använda hund i jakten. Under januari månad fälldes i hela landet något över 500 älgar.

 

Tabell: Älgbytet senaste säsong (2018) samt föregående jaktsäsong i de olika viltcentralsområdena

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter