Siirry sisältöön

Åkerjakten på grågås och kanadagås inleds

Jakten på grågås och kanadagås inleds på åkrar den 10 augusti. Med den tidigarelagda jakten vill man förhindra skador på odlingar och möjliggöra nyttjandet av viltresursen.

Jakt på grågås under tidsperioden 10.8–20.8 kl. 12 är tillåten med följande begränsningar:

  • Jaktområdet är åkrar i kustområdet, vilka används för allmän spannmåls- och annan växtproduktion i avsikt att producera skörd till försäljning eller som föda åt produktionsdjur.Stödberättigade viltbeten och åkrar som är jämförbara med små viltåkrar får inte nyttjas vid jakten.
  • Användning av föda som lockbete är förbjuden.
  • Fångsten registreras i Oma riista eller meddelas på blankett för fångstanmälan.Skyldighet att göra fångstanmälan gäller också 20.8–31.12.
  • Den jägarspecifika kvoten är två grågäss per dygn.Gäller också 20.8–31.12.

Kartan.

Grågås är traditionellt en kustart och håller först nu på att breda ut sig till insjöarna. Därför är den fredad i inlandet och jakten på kusten är begränsad. Vid stamförvaltningen balanserar man mellan att trygga utbredningen i inlandet och förebygga skador på odlingar. Det finns inte behov av att minska den totala stammen. Med jägarspecifik kvot och förbud mot användning av föda som lockbete vid åkerjakt strävar man efter att förhindra skador och trygga gåsstammens livskraft.

Finlands grågäss hör till två olika populationer. Enligt de senaste forskningsuppgifterna hör grågässen i Finska viken, Egentliga Finland och Satakunta huvudsakligen till den centraleuropeiska populationen och flyttar rakt söderut till Centraleuropa för övervintring. Fåglarna i Österbotten och Bottenviken hör mer sannolikt till den väst- och nordvästeuropeiska populationen och flyttar via Sverige till Västeuropa. Jakten riktas olika mot de båda populationerna. Med bättre viltdata möjliggörs en noggrannare jaktreglering i framtiden.

Kanadagåsstammarna klarar jakten bra

Stammarna av kanadagås är rikliga och klarar jakten väl.  Åkerjakt på kanadagås är tillåten 10.8–20.8 i hela landet på åkrar som används för allmän spannmåls- eller annan växtproduktion i avsikt att producera skörd till försäljning eller som föda åt produktionsdjur. Stödberättigade viltbeten och åkrar som är jämförbara med små viltåkrar får inte användas vid åkerjakt på kanadagås.

Utanför åkrarna startar jakten på grå- och kanadagås liksom jakten på övriga sjöfåglar den 20 augusti kl. 12. Skyldigheten att göra fångstanmälan för grågås samt den jägarspecifika kvoten på två fåglar per dygn gäller hela året.

Identifiera innan du skjuter

Bland gässen finns fredade arter, som inte får jagas. Det är varje jägares skyldighet att veta när och var man får jaga olika arter. På Finlands viltcentrals sidor (https://riista.fi/sv/jakt/jakttider/) finns information om jakttider och områden med jaktförbud. På Viltinfo kan man uppdatera sina färdigheter i artkännedom https://www.riistainfo.fi