Siirry sisältöön

Jaktvårdsföreningens årsmöte

Jaktvårdsföreningen är viltförvaltningens enhet på lokalnivå. Jaktvårdsföreningen ansvarar för främjandet av hållbar vilthushållning på sitt verksamhetsområde, svarar för främjandet och organiseringen av jägarnas frivilligverksamhet samt sköter de för dem föreskrivna offentliga förvaltningsuppgifterna.

Läs mer

För viltet

För viltet är en publikation som ges ut av Finlands viltcentral för intressegrupperna. Denna höst (2017) ändrades tidningen till en webbtidning som ges ut två gånger om året.

Läs mer

Licensansökan

Med denna elektroniska tjänst kan du ansöka licenser eller dispenser från Finlands viltcentral

Jaktvårdsföreningarna

Jaktvårdsföreningen är viltförvaltningens enhet på lokalnivå