Siirry sisältöön

Rapportera din observation av stora rovdjur

Medborgarna ombeds meddela rovdjurskontaktpersonerna i området om varg-, björn-, lodjurs- och järvobservationer.

Offentliga förvaltningsuppgifter

För Finlands viltcentral har i viltförvaltningslagen stadgats om ett stort antal offentliga förvaltningsuppgifter.

Nätbutik

Från Finlands viltcentrals internetbutik kan man beställa varor för såväl privatbruk som för jaktsällskaps- och jaktvårdsföreningsverksamhet.

Storviltsassistans

Vad är SRVA-verksamhet?

Kvotjakt situation (återstående kvot)

Laddar...

Mera information om kvotjakt på gråsäl, östersjövikare och brunbjörn.

Vieraspeto.fi

En webbplats om främmande rovdjur och fångstmetoder beträffande dem.

Licensansökan

Med denna elektroniska tjänst kan du ansöka licenser eller dispenser från Finlands viltcentral

Jaktvårdsföreningarna

Jaktvårdsföreningen är viltförvaltningens enhet på lokalnivå