Siirry sisältöön

Tidningen Jägaren

Jägaren, informationspaket för viltnäringen, skickas till alla jägare i Finland sex gånger per år. Läs det nyaste numret elektroniskt.

Läs mer

Kvotjakt situation

2018 Kvotjakt på björn inom renskötselområde

  • 20Östra delen av renskötseln området
  • 14Västra delen av renskötseln området

2018-2019 Kvotjakt på gråsäl

  • 138Finska viken
  • 268Sydvästra Finland
  • 633Bottenhavet-Kvarken

Mera information om kvotjakt på gråsäl och brunbjörn.

För viltet

För viltet är en publikation som ges ut av Finlands viltcentral för intressegrupperna. Denna höst (2017) ändrades tidningen till en webbtidning som ges ut två gånger om året.

Läs mer