Siirry sisältöön

Tidningen Jägaren

Du hittar aktuella artiklar och videon i webbtidningen

Rekommendation om uppskjutande av jaktvårdsföreningarnas årsmöten

På grund av coronasituationen rekommenderar Finlands viltcentral att jaktvårdsföreningarnas årsmöten, som enligt kallelse skulle hållas i februari, skjuts upp till en senare tidpunkt.

Sök evenemang

Jägarexamen, skolningar och vildmarksevenemang.

Offentliga förvaltningsuppgifter

För Finlands viltcentral har i viltförvaltningslagen stadgats om ett stort antal offentliga förvaltningsuppgifter.

Nätbutik

Från Finlands viltcentrals internetbutik kan man beställa varor för såväl privatbruk som för jaktsällskaps- och jaktvårdsföreningsverksamhet.

Storviltsassistans

Vad är SRVA-verksamhet?

För viltet

För viltet är en publikation som ges ut av Finlands viltcentral för intressegrupperna.

Licensansökan

Med denna elektroniska tjänst kan du ansöka licenser eller dispenser från Finlands viltcentral

Jaktvårdsföreningarna

Jaktvårdsföreningen är viltförvaltningens enhet på lokalnivå