Siirry sisältöön

Viltinfo.fi

Viltinfo.fi är Finlands viltcentrals webbaserade utbildningssida. Välkommen att lära dig om det finska viltet och jakten!

Läs mer

För viltet

För viltet är en publikation som ges ut av Finlands viltcentral för intressegrupperna.

Läs mer

Licensansökan

Med denna elektroniska tjänst kan du ansöka licenser eller dispenser från Finlands viltcentral

Jaktvårdsföreningarna

Jaktvårdsföreningen är viltförvaltningens enhet på lokalnivå