Siirry sisältöön

Björnjakten inleds

Finlands viltcentral har sammanlagt beviljat 170 dispenser för jakt på björn i stamvårdande syfte för jaktperioden som inleds söndagen den 20 augusti. Förutom dispenserna kan man inom renskötselområdet med stöd av regional kvot ytterligare fälla 85 björnar, varav 25 inom det västra och 60 inom det östra renskötselområdet.

Meddela ditt byte i Oma riista –tjänsten

Man måste meddela om björnar som man fått som byte ytterom renskötselområdet antingen med hjälp av Oma riista –tjänsten eller per e-post till det Finlands viltcentrals regionkontor som har beviljat dispensen. Bytesmeddelandet skall göras den första vardagen, från det att björnen har blivit fälld.

De som jagar med stöd av regionala kvoter inom renskötselområdena ska följa med hur björnkvoten fylls och göra bytesanmälan omedelbart efter varje fällning. Man kan följa med hur kvoten fylls på Finlands viltcentrals internetsidor på adressen www.riista.fi. Det informeras om eventuellt fyllda regionala kvoter.

I praktiken har man redan anmält största delen av björnbytet med hjälp av Oma riista –tjänsten.

Björn jagas i allmänhet med hjälp av ställande hundar som sällskapsjakt. På så sätt fördelas också det upplevda välbefinnandet av utövandet av jakten till en större jägarskara. Målet med björnjakten är att hos björnstammen upprätthålla skyggheten för människor och ett beteende som undviker människors aktivitet. Jakten bör inriktas på med omsorg utvalda individer, på sådana som till exempel orsakar skador på biodlingar eller foderbalar eller som rör sig i närheten av bosättning. Finlands viltcentral rekommenderar, att vid behov senarelägga inledningen av jakten och spara en del av dispenserna, för att det ska vara möjligt att inrikta fångsten på sådana individer som orsakar skador och problem.

 

Tilläggsuppgifter

Sauli Härkönen, chef för offentliga förvaltningsuppgifter, Finlands viltcentral
tel. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna
se kontaktuppgifter https://riista.fi/sv/viltforvaltningen/kontaktuppgifter/