Siirry sisältöön

Vitsvanshjortarnas brunsttid närmar sig – var vaksam i trafiken

Hösten förändrar vitsvanshjortarnas beteende: brunsttiden närmar sig och vandringen ökar. Hjortarna börjar röra på sig då kvällen skymmer och risken för en kollision med hjort är stor i november, då eftermiddagstrafiken sammanfaller med kvällsskymningen. Bästa sättet att undvika en hjortkollision är en tillräckligt låg hastighet.

I synnerhet vitsvanshjortbockarna rör sig mycket då de söker honor. Kalvarna som föddes på våren är stora och de följer nu obehindrat honan även långa sträckor.

Hjortarna kommer gärna till åkrar med höstspannmål och gräsängar för att äta. En ivrig observatör av hjortdjur kan speciellt i vildmarkerna i Egentliga Finland, Satakunda och Tavastlands gränstrakter få se flera tiotals hjortar söka föda på samma fält. Vitsvanshjorten trivs bra i Södra och Sydvästra Finland, där det finns lite snö och mycket åkrar. På det här området skjuts årligen över 20 000 individer och arten är lika viktig eller till och med viktigare som bytesdjur än älgen.

Vitsvanshjortstammen regleras genom jakt så som också älgstammen. Ställvis har dock vitsvanshjortstammen vuxit sig så riklig att kollisionerna är för många. För jord- och skogsbruket orsakar vitsvanshjorten skador endast sporadiskt.

Finlands viltcentral rekommenderar, att på områden med tät hjortstam skulle jägarna redan i oktober skjuta så många vitsvanshjortar som möjligt i närheten av de stora vägarna. På det här sättet skulle stammen decimeras före novembermånads värsta kollisionstid. Att inrikta jakten mera på vuxna hondjur hjälper också till att hålla stammens tillväxt i ordning.

Bästa sättet att undvika en hjortkollision är att hålla en tillräckligt låg körhastighet, så att man vid behov hinner bromsa. Observera också trafikmärken som varnar för hjortdjur. De sätts ut på sådana vägar, i vars närhet man vet att hjortdjuren rör sig och där det har skett olyckor.

 

Extra information

Hermansson, Jörgen

  • vik. Jaktchef, Egentliga Finland
  • Skärgården, stamförvaltning för små hjortdjur
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi