Siirry sisältöön

Ringduvejakten öppnar jaktsäsongen

Jakten på ringduva börjar torsdagen den 10.8. Ringduvan är en viltfågel som jagas intensivt i hela Europa. I Finland har ringduvejakten ökat under 2000-talet. Bytet är årligen över 200 000 fåglar. Ringduvan jagas mest i södra och västra Finland.

Vanligtvis häckar ringduvan i landsbygdens skogar men idag är ringduvan även en vanlig syn i tätorternas trädgårdar och parker. Ringduvan har anpassat sig väl till det moderna odlingslandskapet.  Stora sädesfält och tröskade stubbåkrar är en outsinlig födoresurs för duvorna.  Speciellt vete och ärt är duvornas favoritföda.

Den viktigaste orsaken till att duvorna blivit jägarnas favorit är de stora stammarna, men även de goda jaktmöjligheterna och de enkla jaktarrangemangen har ökat intresset för jaktformen. Jakten kräver varken  stora ödemarker, båtar eller dyr utrustning och bra lockfåglar så kallade bulvaner kan köpas för en billig peng. Fåglarna jagas vid åkerkanterna eller i skogsdungar nära åkrarna.

Jägaren gömmer sig i skogskanten och fåglarna lockas inom skotthåll med hjälp av lockfåglarna. Valet av rätt plats är dock avgörande för en lyckad jakt. En skicklig jägare brukar tid och möda på att kartlägga duvornas flygrutter och matplatser.

En apporterande hund är till hjälp.

En skjuten duva som faller ner på åkern är ofta ganska enkelt att hitta utan hund. Att ha en apporterande hund med ger dock ett mervärde till jakten.  En duva som faller i skogen kan vara nog så svår att hitta, men för hunden går det ofta enkelt.

Ringduvans antal varierar från år till år. Om stammen är riklig ökar också bytet.  Naturobservatören kan bilda sig en uppfattning om stammens storlek genom att observera förekomsten av ringduvor på eltrådarna. Man bör dock beakta att odlingsväxten påverkar den lokala förekomsten av duvor. På områden var man odlar ärt på stora arealer under flera år kan duvorna förekomma i tusental.

Ringduvan kan få flera ungkullar samma sommar, därför kan en del av ringduvorna fortfarande ha ungar i boet då jakten inleds. För att undvika att skjuta duvor som fortfarande häckar inriktas jakten på ringduveflockar eftersom de består av årets ungar och fåglar som avslutat sin häckning

I flockarna kan även förekomma enstaka fåglar av den fridlysta skogsduvan. Skogsduvan är mindre till storleken och saknar ringduvans vita fläckar på vingarna. Den flyger även på ett lite annorlunda sätt.

Tilläggsuppgifter:

viltplanerare Jörgen Hermansson, Finlands viltcentral

p. 029 431 2342, jorgen.hermansson@riista.fi

Tilläggsuppgifter fås även från de regionala jaktcheferna och viltplanerarna. https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/