Siirry sisältöön

Östra Finlands förvaltningsdomstol förkastade besvär mot dispens för fångst av varg i stamvårdande syfte

Östra Finlands förvaltningsdomstol förkastade genom sina 13 beslut 25.5.2015 besvären mot dispens för fångst av varg i stamvårdande syfte. Besvären gäller Finlands viltcentrals beslut om dispenser, med stöd av vilka fångst av 8 vargar möjliggjordes i Norra Savolax och Norra Karelen.

Besvär är ännu under behandling av förvaltningsdomstolarna i Tavastehus, Norra Finland och Åbo.

Den gångna vintern har, för första gången sedan år 2007, i Finland beviljats dispenser i stamvårdande syfte för fångst av varg. Det är fråga om ett tvåårigt försök i enlighet med den nya förvaltningsplanen för varg.

EU:s habitatdirektiv möjliggör fångst av stora rovdjur i stamvårdande syfte, förutsatt att det för viltarten har uppgjorts en förvaltningsplan, att fångsten inte försvagar uppnåendet av en gynnsam skyddsnivå och att det inte finns någon annan tillfredsställande lösning för att lösa konflikterna. I Finland har fångst i stamvårdande syfte hittills berört lodjur och brunbjörn, vilket har minskat de konflikter som dessa orsakar. Jakten i stamvårdande syfte har beträffande dessa stora rovdjursarter skapat ett viltvärde och förbättrat attityderna mot arterna bland lokalbefolkningen.

Extra information

Härkönen, Sauli

  • Chef för offentliga förvaltningsuppgifter
  • 029 431 2104
  • sauli.harkonen@riista.fi