Siirry sisältöön

Nya arter av leverflundror hos räv och älg i Sydöstra Finland

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har i sin uppföljning av sjukdomar hos vilda djur funnit nya arter av leverflundror hos räv och älg. De nya parasiterna hos räv kan också smitta till människan. Fynden av leverflundror är från Sydöstra Finland.

”De två nya arterna av leverflundror man funnit hos räv är Metorchis bilis och Pseudamphistomumtruncatum. Dessa är parasiter som förekommer hos däggdjur och fåglar som äter fisk. Så vitt man känner till överförs parasitsmittan endast genom att äta rå eller dåligt tillredd karpfisk. Räven kan när den vandrar längs stränder eller till exempel nära pimpelfiskares vakar hitta döda fiskar att äta. Från rå fisk kan leverflundrorna också överföras till hundar och katter. Människan har skäl att undvika att äta dåligt tillredd karpfisk i parasiternas prevalensområde. Enligt litteraturen kan parasitsmittan orsaka smärta i bukhålan, gulsot, feber och illamående”, säger professor Antti Oksanen på Evira.

Man vet sedan tidigare att Pseudamphistomum truncatum förekommer hos säl och havsörn i Östersjön.

Det var tack vare jägare man första gången upptäckte små leverflundror av arten Parafasciolopsis fasciolaemorpha hos älg i Finland. Fyndet gjordes i Ruokolahti hösten 2015. Det finns inga bevis på att leverflundran skulle ha smittat till människor. Parasiten har hittills varit känd endast i Ryssland och Östeuropa.

”Parasiten anses inte särskilt farlig för älgen. Förutom hos hjortdjur har parasiten påträffats hos europeisk bisonoxe eller visent samt hos idisslande husdjur. Det intressanta är att arten påträffas först nu i Finland. Detta kan ses som ett bevis på att djurs återflyttning till Finland efter istiden går långsamt”, säger Oksanen.

Jägarna ger viktig information för uppföljning av djursjukdomar

Uppföljningen av sjukdomar hos vilda djur är viktig eftersom deras sjukdomar även kan smitta husdjur och människor. Jägarna förser Evira med viktigt material, bland annat rävar och mårdhundar, för uppföljningen av rabiesvaccinering och echinokockos hos sork. I Eviras uppföljning av smittsamma sjukdomar kontrolleras alltid djurens hälsotillstånd.

I uppföljningen av sjukdomar hos vilda djur samarbetar Evira med medborgarna och i synnerhet med jägarna. Uppföljningen av sjukdomar hos ätbart vilt baseras i stor utsträckning på prover som jägare skickar in för sjukdomsanalys.

”Särskilt jägare med hygienkompetens är bra på att göra observationer om bytesdjurens hälsotillstånd. En enskild jägare uppmärksammade bland annat att gallgångarna i en älglever var inflammerade och uppsvällda och på så vis fick vi information om förekomsten av en ny parasit”, säger Oksanen.

Läs mer:
Utbildning för jägare i hälsa och hygien (på finska).

Uppföljning av sjukdomar hos vilda djur

Mer information:
Antti Oksanen, forskningsenhetschef forskningsenheten för produktionsdjurs- och vilthälsa, Evira
044 561 6491