Siirry sisältöön

MMM: Skärpta bestämmelser om saxar för små rovdjur föreslås – förordningsförslag på remiss

Jord- och skogsbruksministeriet pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har berett ett förslag till förordning om användning av saxar avsedda för fångst av små rovdjur. Avsikten med förordningsförslaget är att säkerställa att användningen av saxar inte medför fara för andra djur än de som får fångas med dem.

Enligt den föreslagna förordningen ska saxar som används på land placeras i en skyddskonstruktion så att saxen slår igen när skyddskonstruktionen rubbas. Enligt förslaget får diametern på skyddskonstruktionens öppning vara högst 6 centimeter. Om saxen är placerad högre än 150 centimeter ovanför markytan, får skyddskonstruktionens öppning dock ha en diameter på högst 8 centimeter. Olika slags material och olika slags konstruktioner kan användas för att skydda saxen.

Jord- och skogsbruksministeriet påminner om att det redan är förbjudet att använda fotsaxar och andra oskyddade saxar som en björn eller något annat djur kan trampa i. Enligt jaktförordningen får saxar inte medföra fara för människor eller andra djur än de som får fångas med sax.  Det är dock motiverat att skärpa regleringen när det gäller skyddskonstruktion kring saxarna.

Jord- och skogsbruksministeriet önskar nu få yttranden om förordningsändringarna. Remissyttranden kan lämnas fram till den 26 juni 2022. Begäran om remissyttranden finns här (mmm-fi) (pä finska).

Mer information:

Teemu Nikula, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 162 055, fornamn.efternamn@gov.fi
Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 338, fornamn.efternamn@gov.fi