Siirry sisältöön

LUKE: Säsongen för dna-insamling av varg är inne – i vinter analyseras vargarnas dna med exaktare metoder än tidigare

Vargspillning samlas in för dna-analyser från november till slutet av februari. Dna-analyserna avslöjar detaljer om vargarna som det inte går att få reda på genom någon annan metod. I vinter kommer Naturresursinstitutet att ta i bruk utrustning för effektiv SNP-analys.

I dag startar dna-insamlingen av varg, som samordnas av Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral. Genom analyser av dna från vargspillning kan man identifiera det specifika djuret, fastställa vargrevirets gränser och få reda på om det handlar om ett revirhävdande par eller en flock.

”I fjol tillvaratogs ett rekordantal dna-prover från varg, hela 1 499 stycken”, säger forskningsmästare Antti Härkälä vid Naturresursinstitutet, som samordnar dna-insamlingen. ”Spillningsprover tillvaratogs för dna-analyser på praktiskt taget alla kända vargrevir. För det tackar vi våra frivilliga dna-insamlare.”

Resultaten av dna-analyserna redovisas på en karta i tjänsten Riistahavainnot.fi. Utöver frivilliga samlas prover in av anställda på Naturresursinstitutet och Finlands viltcentral.

SNP och varghybridpanelen ger exaktare dna-analyser

Naturresursinstitutet har med bidrag från jord- och skogsbruksministeriets kunnat skaffa utrustning för SNP-analys.

”Tidigare analyserades dna-prover från varg genom mikrosatellitmetoden på centret för tillämpning av evolutionsbiologi vid Åbo universitet. I vinter kommer dna-proverna från varg att analyseras parallellt med den gamla och den nya metoden”, säger specialforskare Mia Valtonen.

Ett internationellt forskningsprojekt som leds av Uleåborgs universitet lanserade en ny varghybridpanel våren 2021 (luke.fi). Med hjälp av varghybridpanelen kan man snabbare än tidigare identifiera korsningar mellan hund och varg. Då kan man reagera snabbt om varghybrider påträffas i naturen. I Finland klassificeras varghybrider som en invasiv främmande art.

Vintern är den bästa tiden för tillvaratagande av dna-prover

De bästa förhållandena för tillvaratagande av dna-prover är vintertid när det är minusgrader. I snön kan man följa vargarnas spårlöpor, och kölden bevarar dna:t på spillningens yta.

”Vargstammen förändras under året. Nya revir etableras och gamla försvinner. Nya individer invandrar österifrån till Finland, och finländska vargar vandrar ut i motsatt riktning. Därför måste uppgifterna uppdateras”, säger Valtonen.

Vem som helst som rör sig ute i naturen och känner igen djurs spåravtryck och spillningar kan bli en frivillig dna-insamlare. Anvisningar för att börja samla dna-prover finns på Riistahavainnot.fi.