Siirry sisältöön

Kanslichef Husu-Kallio på Erämessut i Riihimäki: Ödemarksbruket har en allt viktigare roll

I fortsättningen bör man i allt högre grad koncentrera sig på att utveckla ödemarksbruket i Finland. Vilthushållningens effekter på välfärden samt affärsmöjligheterna är tydligt framme också på Erämessut i Riihimäki den 9 – 12 juni.

– Ödemarksbruket är redan nu ett centralt delområde av bioekonomin och vi måste för vår del skapa så bra förutsättningar som möjligt för att utvecka det, sade jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio, som öppnade den internationella jakt- och fiskemässan i Riihimäki torsdagen den 9 juni.

Förutom att ordna användningen och vården av fiskbeståndet och vilddjursstammarna satsar man på att utveckla affärsmöjligheterna tillsammans med företagare inom jakt och fiske samt med andra intressentgrupper. Såsom Naturresursinstitutets (Luke) nyligen publicerade utredning visar, har jakten omfattande ekonomiska effekter.

– Jägarnas användning av pengar har stora sysselsättningsfrämjande effekter. För att uppnå motsvarande sysselsättningseffekter behövs enligt Naturresursinstitutets utredning hundratals nya små företag eller en stor investering, såsom en ny bioproduktfabrik, sade Husu-Kallio.

– Det är viktigt att flera ungdomar och kvinnor deltar i dessa fina hobbyer. Jag hoppas att många blir intresserade av jakt och fiske som hobby och att man här på mässan sår frön av entusiasm hos många, sade Husu-Kallio uppmuntrande.

Jaktlagstiftningen uppdateras

Vid jord- och skogsbruksministeriet bereds som bäst flera lagstiftningsreformer. Ett förslag till ändring av jaktförordningen är just nu på remiss. Den viktigaste ändringen i förslaget är att flytta på starten av älgjakten i största delen av landet till en senare tidpunkt än hittills, till den andra lördagen i oktober. Också en delreform av jaktlagen är under beredning. Avsikten är att den ska överlämnas till riksdagen på hösten.

– Målet med reformerna är att minska byråkratin och föra frågorna snabbt vidare i enlighet med jägarnas önskemål, sade Husu-Kallio.

Kamp mot svinpest genom lagstiftning och information

Också det ökade hotet om svinpest har beaktats i jaktlagstiftningen. Afrikansk svinpest har aldrig påträffats i Finland, men risken för att sjukdomen sprider sig till vårt land har ökat.  Ministeriet beredde under våren paragrafändringar i jaktlagstiftningen genom vilka bestämmelsen om fredningstiden för vildsvin upphävdes. Dessutom tillåts användningen av fasta artificiella ljuskällor vid jakt på vildsvin på utfodringsplatser, och inhägnader kan också användas som fångstredskap. De nya bestämmelserna träder i kraft den 15 juni.

På montern för bioekonomi på Erämessut berättar Eviras experter om svinpest. Den nya lagen om fiske och vandringsfiskar är också ett viktigt tema på mässan. Information om lagen om fiske får man vid montrarna för ministeriet, Forststyrelsen, Centralförbundet för fiskerihushållning och Fritidsfiskares Centralorganisation samt genom presentationer på scenerna.

Jord- och skogsbruksministeriet presenterar bioekonomi tillsammans med organisationer inom sitt förvaltningsområde på Erämessut i Riihimäki den 9 – 12 juni 2016. På montern för bioekonomi A26 sprids information om fiske, jakt, vandring och kartor. Montern för bioekonomi på Erämessut organiseras av jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen, Lantmäteriverket, Finlands viltcentral, Naturresursinstitutet Luke, Livsmedelssäkerhetsverket Evira och samarbetspartner.

Kanslichef Jaana Husu-Kallios tal (på finska)
Programmet för JSM:s förvaltningsområde på Erämessut (på finska)
Den Internationella Jakt- och Fiskemässan i Riihimäki den 9 – 12 juni 2016
Ytterligare information på jord- och skogsbruksministeriet:
kanslichef Jaana Husu-Kallio, tfn 0400 291 910