Siirry sisältöön

Häckningsfred för naturens djur

Finländarna är entusiastiska över naturen. Då man rör sig i naturen ska man ta i beaktande, att man där lever under en känslig tid. För att trygga fortplantningstiden för djur i naturen måste hundar och katter hållas kopplade och skolas utan att viltet störs.

I naturen pågår fortplantningstiden. Däggdjuren har små ungar att sköta om och fåglarna ruvar i sina reden. Särskilt utsatta för faror orsakade av störningar är ungar till fåglar som häckar på marken och däggdjurens ungar.

– En hund eller katt som springer omkring fritt i naturen kan orsaka stor förödelse i naturen. På ett ögonblick kan ett fågelrede eller en ungkullle ödeläggas. Däggdjurens ungar är också i stor fara, berättar specialplanerare Marko Svensberg från Finlands viltcentral.

Hundarnas ovillkorliga fasthållningstid har börjat redan i mars och pågår ända fram till den 20 augusti. Även ytterom denna tidsperiod måste man ha markägarens eller jakträttsinnehavararens tillstånd för att hålla hunden okopplad.

Bestämmelserna i lagen gäller för alla sorters hundraser. Undantagna från förbudet är hundar med myndighetsuppdrag, hund yngre än fem månader eller till exempel då apporterande hund används vid jakt på ringduva. Hunden får också med tillstånd av områdets innehavare vistas på gårdsplan eller trädgård eller omgärdat område som är reserverat för hundar.

– Även den som rör sig till sjöss måste ha hunden eller katten kopplad då man tar i land. Det är skäl till att undvika landstigning vid sådana skär och öar som är populära bland sjöfåglarna, för ett sällskapsdjur som inte är kopplat kan orsaka förödelse i naturens barnkammare, säger Svensberg.

Jaktlagen ger möjlighet till att dressera fågelhund utan att störa viltet. Dressyr av hunden ska ske på område där det inte finns vilt, till exempel på ett fält eller öppen åker. I praktiken betyder dressyr utan att störa vilt till exempel lydnads- eller apportdressyr. Då man rör sig i terrängen skall hunden hållas kopplad eller så att föraren omedelbart kan koppla den.

Enligt lag ska hunden vara kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas. Då en okopplad hund rastas ska den vara inom räckhåll och fullständigt under förarens kontroll. Utan markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd får en hund aldrig vara okopplad på annans mark.

Också en okopplad katt utan övervakning utanför ägarens eller innehavarens gårdstomt är förbjudet, och tillstånd till det kan inte ges. Om en katt lämnar gårdstomten utan övervakning, är den övergiven.

Extra information

Svensberg, Marko

  • Specialplanerare
  • Vilthushållning
  • 029 431 2108
  • marko.svensberg@riista.fi