Siirry sisältöön

Föryngringsperioden pågår i naturen

I naturen lever man nu en känslig tid. Djuren har som bäst sin föryngringsperiod. Däggdjuren har små ungar att sköta. Skogshönsfåglarna lämnar sina bon redan senast runt midsommar och följer därefter hönan. Speciellt utsatta för faror orsakade av störningar är ungar till fåglar som häckar på marken och däggdjursungar. Hundarna skall hållas kopplade och dresseras utan att störa viltet.

En katt eller hund som springer lös i naturen kan orsaka stor förödelse i naturen. På ett ögonblick kan ett fågelbo eller kulle ödeläggas. Däggdjurens ungar är också i stor fara. Hundarnas ovillkorliga fasthållningstid har börjat redan första mars och fortsätter ända fram till den 20 augusti. Också ytterom den här tidsperioden ska man ha tillstånd av markägaren eller av jakträttsinnehavaren för att hålla hunden lös.

Lagens regelverk gäller för alla sorters hundraser. Undantagna från förbudet är hundar i myndighetsuppgifter, hund yngre än fem månader eller till exempel då apporterande hund används vid jakt på ringduva. Hunden får också med tillstånd av områdets innehavare vistas på gårdsplan eller trädgård eller omgärdat område som är reserverat för hundar.

Jaktlagen ger möjlighet till att dressera fågelhund utan att störa viltet. Dresseringen av hunden ska dock ske på område där det inte finns vilt, till exempel på ett fält eller öppen åker. I praktiken betyder den här dressyren utan att störa viltet till exempel lydnads- eller apportdressyr. Då man rör sig i terrängen skall hunden hållas kopplad eller så att ledaren omedelbart kan koppla den.

Enligt lag skall hunden vara kopplad eller så att den omedelbart kan kopplas. Då en okopplad hund rastas ska den var nära intill och under sin ledares fullständiga kontroll. Utan markägarens eller jakträttsinnehavarens tillstånd får hunden aldrig vara lös på annans mark.

Också den som semestrar till sjöss ska hålla hunden eller katten kopplad då man tar i land. Det är skäl till att undvika att ta i land vid sådana skär och öar som omtyckta av sjöfåglarna, för ett sällskapsdjur som är inte är kopplat kan orsaka fatal förödelse i naturens ”barnkammare”.

Extra information

Ekman, Klaus

  • Kommunikationschef
  • Tidningen Jägaren
  • 029 431 2103
  • klaus.ekman@riista.fi