Siirry sisältöön

Finlands viltcentral söker en våtmarksplanerare

för en tidsbunden anställning till november 2024

 Till planerarens uppgifter hör bland annat:

 • att planera och utveckla iståndsättningen och skötseln av våtmarkslivsmiljöer och projekt.
 • att utveckla samarbetet med intressegrupperna där det tangerar skötseln av våtmarkslivsmiljöer
 • övriga uppgifter i anslutning till utvecklandet av vården av sjöfågelstammarna.
 • uppgifter i anslutning till effektiveringen av jakten på de skadliga främmande arterna.

Tjänsten förutsätter följande:

 • högre högskoleexamen, gärna inom naturresursbranschen.
 • god kännedom om vilthushållning och jakt.
 • kännedom om jaktlagstiftningen.
 • utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.
 • kunskaper i engelska.
 • förhandlings-, samarbets- och kommunikationsförmåga.
 • beredskap för flexibla arbetstider och resor inom landet, vid behov även utomlands.
 • beredskap att utveckla vilthushållningen som en del av Finlands viltcentrals processorganisation.

Lönen följer gällande avtal om arbetsvillkoren för branschen och den anställda tillträder 1.3 2023 eller enligt avtal.

Tjänstens placeringsort är enligt avtal något av Finlands viltcentrals regionkontor.

Ansökningen riktas till Finlands viltcentral och lämnas in senast den 3.2 2023 kl 16.00, i första hand med e-mejl till adressen kirjaamo@riista.fi och i andra hand till adressen Finlands viltcentral /registratorskontoret, Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors. Märk kuvertet: Planerare/Livsmiljöer.

 Ytterligare information:

vilthushållningschef Jarkko Nurmi, tfn 029 431 2105, jarkko.nurmi@riista.fi

specialplanerare Mikko Alhainen, tfn 029 431 2401, mikko.alhainen@riista.fi