Siirry sisältöön

Älgbytet mindre än i fjol

Under älgjakterna säsongen 2019 fick man som byte drygt 52 000 älgar, vilket är cirka tio procent färre än föregående år. Älgbytet minskade mest i norra Finland, men även längst i söder. Naturresursinstitutet producerar en uppskattning av älgstammen i mars.

För senaste jaktsäsong beviljades cirka åtta procent färre jaktlicenser för älg än året innan. Antalet jaktlicenser minskade mest i norra Finland, där älgstammen på många håll uppskattades vara på önskad nivå. I stora delar av övriga landet var målet för jakten en minskning av stammen.

Av de beviljade licenserna användes cirka 80 procent. Med en jaktlicens får man i regel fälla en vuxen älg eller två kalvar. Ungefär 45 procent av bytet var kalvar och 55 procent var fullvuxna älgar. Av de fällda fullvuxna älgarna var 48 procent kor och 52 procent tjurar.

– Älgbytet minskade i de flesta viltcentralsområden jämfört med föregående år, proportionellt mest i norra Uleåborg, Lappland och Kajanaland samt i södra Nyland och sydöstra Finland. Störst antal älgar fälldes i de stora viltcentralsområdena i Lappland och Uleåborg, totalt i dessa över 15 000 individer, berättar Jani Körhämö från Finlands viltcentral.

Naturresursinstitutet producerar årligen uppskattningar av älgstammens storlek och struktur. Enligt stamuppskattningen som publicerades i våras bedömdes älgstammen ha minskat med 11 procent och uppskattades efter älgjaktsäsongen till 86 500 individer (95 % konfidensintervall 74 500–99 000 älgar). Målen för älgförvaltningsområdena är en vinterstam med 68 000–85 000 individer i hela landet. Naturresursinstitutet ger sin uppskattning av nuläget för älgstammen i mars.

Under den avslutade säsongen var det för andra gången möjligt att fortsätta jakten till mitten av januari. Efter årsskiftet är det förbjudet att använda hund i jakten. Under januari månad fälldes i hela landet något över 600 älgar.

Tabel: älgbytet senaste säsong (2019–2020) samt föregående jaktsäsong i de olika viltcentralsområdena

Tilläggsuppgifter: Regionala tilläggsuppgifter av jaktcheferna, se kontaktuppgifter