Siirry sisältöön

Kaksi uutta ahmapoikkeuslupaa myönnetty

Suomen riistakeskus on myöntänyt torstaina 16.2.2017 myönnettyjen neljän poikkeusluvan lisäksi poikkeusluvat kahden erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Toinen poikkeusluvista on myönnetty Lapin paliskunnan ja toinen Muonion ja Näkkälän paliskuntien yhteiselle lupa-alueelle.

Myönnetyillä poikkeusluvilla on tarkoitus ehkäistä porotaloudelle aiheutuvia erityisen merkittäviä vahinkoja. Ahmalle suotuisien lumiolosuhteiden myötä vahinkoja syntyy aiempien vuosien kokemusten perusteella paljon kevätkuukausien aikana. Erittäin rajoitettu poikkeuslupa on myönnetty todetuille erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttavien ahmayksilöiden elinalueille. Mahdollistettu valikoiva ja rajoitettu pyynti toteuttaa ahmakannan hoitosuunnitelmaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on suurimmaksi sallituksi saalismääräksi metsästysvuodelle 2016-2017 asetettu kahdeksan ahmaa. Poikkeuslupia voidaan asetuksen mukaisesti myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat. Saaliiksi on saatu toistaiseksi kaksi urosahmaa, toinen Hammastunturin ja toinen Sallivaaran paliskunnan alueelta.

 

Lisätietoja:

Sami Tossavainen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Lappi

puh. 029 431 2304  sami.tossavainen@riista.fi

 

Urpo Kainulainen, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus Lappi

puh. 029 431 2252 urpo.kainulainen@riista.fi