Siirry sisältöön

Kaksi ahmapoikkeuslupaa Enontekiölle

Suomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan kahden erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi Käsivarren paliskunnan vahinkoalueilta Enontekiöltä.

Myönnetyillä poikkeusluvilla on tarkoitus ehkäistä porotaloudelle aiheutuvia erityisen merkittäviä vahinkoja. Ahmalle suotuisien lumiolosuhteiden myötä vahinkoja syntyy aiempien vuosien kokemusten perusteella paljon kevätkuukausien aikana. Erittäin rajoitettu poikkeuslupa on myönnetty todetuille erityisen merkittäviä vahinkoja aiheuttavien ahmayksilöiden elinalueille. Mahdollistettu valikoiva ja rajoitettu pyynti toteuttaa ahmakannan hoitosuunnitelmaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on suurimmaksi sallituksi saalismääräksi metsästysvuodelle 2016-2017 asetettu kahdeksan ahmaa. Poikkeuslupia voidaan asetuksen mukaisesti myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat.

Aiemmin myönnettyjen poikkeuslupien nojalla on saatu saaliiksi neljä urosahmaa, joista kaksi Inarista Hammastunturin ja Sallivaaran paliskuntien alueilta, yksi Sallasta Pohjois-Sallan paliskunnan alueelta ja yksi Sodankylästä Lapin paliskunnan alueelta.

 

Lisätietoja:

Sami Tossavainen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Lappi

puh. 029 431 2304  sami.tossavainen@riista.fi

Urpo Kainulainen, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus Lappi

puh. 029 431 2252 urpo.kainulainen@riista.fi