Siirry sisältöön

Ensimmäiset ahmapoikkeusluvat myönnetty

Riistakeskus_4vSuomen riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvat neljän erityisen merkittäviä porovahinkoja aiheuttavan ahman pyytämiseksi. Vahinkoperusteiset poikkeusluvat on myönnetty Pohjois-Sallan, Kemin-Sompion, Hammastunturin ja Sallivaaran paliskuntiin. Alueilta on löytynyt ja ilmoitettu kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille kymmeniä ahman tappamia poroja kutakin aluetta kohden. Merkittävä osa todetuista vahingoista on tapahtunut helmikuun aikana.

Myönnetyillä poikkeusluvilla on tarkoitus ehkäistä porotaloudelle aiheutuvia erityisen merkittäviä vahinkoja. Ahmalle suotuisien lumiolosuhteiden myötä vahinkoja syntyy aiempien vuosien kokemusten perusteella paljon kevätkuukausien aikana. Erittäin rajoitettu poikkeuslupa on myönnetty todetuille erityisen merkittäviä vahinkoa aiheuttavien ahmayksilöiden elinalueille. Mahdollistettu valikoiva ja rajoitettu pyynti toteuttaa ahmakannan hoitosuunnitelmaa.

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on suurimmaksi sallituksi saalismääräksi metsästysvuodelle 2016–2017 asetettu kahdeksan ahmaa. Poikkeuslupia voidaan asetuksen mukaisesti myöntää vain ahmakannan hoitosuunnitelmassa määritellylle pohjoisen ja itäisen poronhoitoalueen kannanhoitoalueelle, jossa ahman aiheuttamat porovahingot ovat suurimmat.

Lisätietoja:

Sami Tossavainen, riistapäällikkö, Suomen riistakeskus Lappi

puh. 029 431 2304  sami.tossavainen@riista.fi

 

Urpo Kainulainen, riistasuunnittelija, Suomen riistakeskus Lappi

puh. 029 431 2252 urpo.kainulainen@riista.fi