Siirry sisältöön

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto asetti hirvikannan tiheystavoitteet vuodelle 2015

Varsinais-Suomen alueellinen riistaneuvosto asetti uusien hirvitalousalueiden tavoitteet viidelle Varsinais-Suomen hirvitalousalueelle vuodelle 2015. Varsinais-Suomen alueen hirvitalousaluekohtaiset tiheysvaihtelut ovat elinympäristöistä johtuen suuria. Suuri vaihtelu näkyy myös tavoitteenasettelussa ja riistaneuvosto päättikin asettaa tiheystavoitteet joiden ääripäät vaihtelevat 1,5 – 6,0 hirviyksilön välillä/1000 ha.

Varsinais-Suomen alueen hirvikanta on Suomen riistakeskuksen käytössä olevien tietojen perusteella kääntynyt kasvuun. Hirvikannan arvioita vaikeuttavat kuitenkin jo toista vuotta jatkuvat huonot laskentaolosuhteet talvisen jälkilaskennan aikana. Metsästyksen tuloksena saatu kaatoprosentti (90,8) ei viittaa siihen, että syksyinen metsästys olisi sujunut helposti. Käytössä olevien tietojen mukaan voidaan arvioida, että Varsinais-Suomen hirvikanta vaihtelee tällä hetkellä noin 2,0 hirvestä 6,0 hirveen tuhannella hehtaarilla hirvitalousalueittain.

Ottaen huomioon epävarmuudet hirvikannan arviossa päätyi alueellinen riistaneuvosto antamaan hirvitalousaluekohtaiset tavoitteet vain yhdeksi vuodeksi. Tavoitteenasettelussa otettiin huomioon alueellisessa sidosryhmien kuulemistilaisuudessa saatu palaute ja hirvien aiheuttamat vahingot. Metsävahinkojen osalta vahinkotilanne on historiallisesti ottaen hyvin alhainen (8000 euroa koko alueella). Hirvikolarit lisääntyivät aikaisemmasta vuodesta 14 prosenttia (99kpl). Hirvikannan rakenteellisten tavoitteiden osalta riistaneuvosto päätti asettaa kaikille hirvitalousalueille tavoitteen, jonka mukaan hirvikannassa tulisi olla 1,5 lehmää/sonni. Metsästyksen jälkeen alueelle jäävässä kannassa tulisi päätöksen mukaan olla 20-30 prosenttia vasoja. Asetetut tavoitteet vastaavat hirvikannan nykyistä tilaa.

Hirvikannan arvioidun kasvun johdosta hirvikannan verotusta lisätään seuraavalle metsästyskaudelle. Hirvikannan kasvuun liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta alueellinen riistaneuvosto päätti suosittaa myös yhteislupakohtaisten niin sanottujen pankkilupien käyttöönottoa. Verotustarpeen lisäyksestä neuvotellaan maaliskuun lopussa Varsinais-Suomen alueen hirvitalousalueisiin kuuluvien riistanhoitoyhdistysten välisissä neuvotteluissa.

Lisätietoja:
Martin Hägglund, Varsinais-Suomen alueellisen riistaneuvoston puheenjohtaja p. 050 68850

Lisätietoja

Toivola, Mikko

  • Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi (Toimivapaalla)
  • Metsästys ja luonnonsuojelu
  • 029 431 2341
  • mikko.toivola@riista.fi