Siirry sisältöön

Nykyistä hirvikantaa pidetään sopivana Etelä-Savossa

Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto järjesti Mikkelissä sidosryhmien kuulemistilaisuuden ja päätti hirvikannan hoitotavoitteista vuosille 2015 – 2017. Neuvottelussa todettiin myönteinen vahinkokehitys ja hirvikannan hallittu säätely. Nykyistä kannantasoa pidettiin metsästäjien edustajien mukaan riittävänä ja sidostahojen mukaan siedettävänä.

Hirvitiheystavoitteet asetettiin kolmelle Etelä-Savon alueella suurimmalta osaltaan sijaitsevalle hirvitalousalueelle: ES 1:lle, KS-ES:lle ja ES-KaS:lle. Neljännelle Etelä-Savosta Heinäveden ja Savonrannan kattavalle alueelle; PS-ES:lle tavoitteen asetti Pohjois-Savon alueellinen riistaneuvosto.

Päätetty tiheystavoite tarkoittaa hirvitalousalueen keskimääräistä hirvitiheyttä ja se on asetettu tiheyshaarukkana kokonaismaapinta-alaa kohti. Alueellisen riistaneuvoston päätöksen mukaisesti seuraavana kolmena vuonna tavoitehirvitiheys metsästyksen jälkeen on hirvitalousalueittain 2,5 – 3,0 hirveä/1000 ha. Kannan rakenteen osalle tavoitteeksi asetettiin valtakunnallisen hirvikannan hoitosuunnitelman mukainen 1,5 naarasta yhtä urosta kohden. Kannan rakennetta korjataan metsästyssuositusten avulla.

Metsästäjien arvion mukaan Etelä-Savon alueen tämänhetkinen hirvikanta on noin 4 500 yksilöä eli noin 3,0 hirveä / 1000 ha. Asetettu hirvitavoite vastaa nykyistä hirvikannan tasoa ES 1:n ja ES-KaS:n hirvitalousalueilla, joilla Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan on 2,8 ja 3,0 hirveä tuhannella hehtaarilla. Keski-Suomen ja Etelä-Savon riistanhoitoyhdistyksiä sisältävä KS-ES -hirvitalousalueen osalta tavoite tarkoittaa kannan leikkaustarvetta, koska alueen kanta-arvio on tällä hetkellä 3,2 hirveä tuhannella hehtaarilla.

Hirvikannan verotuksen suunnitteluun liittyvät toimenpiteet jatkuvat maaliskuun lopulla, jolloin järjestetään hirvitalousaluekohtaiset suunnittelupalaverit, jossa riistanhoitoyhdistykset laativat tulevaa syksyä koskevan verotussuunnitelman. Huhtikuun puolivälissä riistanhoitoyhdistykset järjestävät hirvipalaverit, joissa luvansaajille jalkautetaan hirvikantatiedot, verotustavoitteet ja -suunnitelmat. Tämän jälkeen pyyntiluvat haetaan riistakeskukselta.

Hirvien aiheuttamat vahingot Etelä-Savon ja maanteillä metsissä ovat vähentyneet merkittävästi pahimmista ajoista. Viime vuona arvioitujen metsävahinkojen määrä oli ennätysalhainen vajaat 16 000 euroa. Hirvionnettomuuksien määrä oli 107 kappaletta, joka on noin kolmannes hirvikannan huippuvuosien tasosta.

Etelä-Savon hirvitalousalueet

Lisätietoja:
Juhani Kukkonen, puheenjohtaja, Etelä-Savon alueellinen riistaneuvosto
0400 252 415

Lisätietoja

Vartiainen, Petri

  • Riistapäällikkö, Etelä-Savo
  • Riistanhoitoyhdistystoiminnan kehittäminen
  • 029 431 2211
  • petri.vartiainen@riista.fi