Siirry sisältöön

Tag: hjortdjur

Jaktlicenserna för hjortdjur ska sökas före utgången av april månad

Ansökningstiden för jaktlicenser för licensbelagda hjortdjur går ut vid utgången av april månad. Ansökan om jaktlicens ska inlämnas till den jaktvårdsförening inom vars verksamhetsområde huvuddelen av det jaktområde som avses i ansökan är beläget. Ansökan ska vara framme hos jaktvårdsföreningen i fråga senast den sista dagen i april under tjänstetid eller levererad per e-post före utgången av dygnet i fråga.