Siirry sisältöön

Kaikki ajo- ja koirametsästys kielletty Viron sikaruttoalueilla

Afrikkalainen sikarutto, jonka leviäminen Suomeenkin on mahdollista, on jo Virossa pakottanut viranomaiset toimenpiteisiin sikatalouden turvaamiseksi. Villisikalaumat pyritään pitämään aloillaan ruokinnalla, koirattomalla metsästyksellä ja säästämällä emakot.

Afrikkalaisen sikaruton leviämisen pysäyttämiseksi Virossa on tehty muutoksia villisian metsästykseen. Jotta villisiat eivät lähtisi liikkeelle, kaikkien riistaeläinten ajo- ja koirametsästys on kielletty (lukuun ottamatta haavoitetun riistaeläimen etsimistä kytketyllä metsästyskoiralla). Rajoitus koskee kaikkia kuntia, joissa afrikkalaista sikaruttoa on tavattu villisioissa (ns. II-vyöhyke). Sen sijaan villisikojen ruokinnan jatkamista on Virossa pidetty tarkoituksenmukaisena, koska villisika on laumaeläin ja hyvin paikallinen ravinnon riittäessä. Villisikaa saa Virossa metsästää nyt houkuttelemalla, kyttäämällä ja hiipimällä.

Euroopan komission määräyksellä kaikkien niiden jäsenmaiden alueet, joissa sikaruttoa on tavattu, on jaettu uhka-analyysin perusteella kolmeen vyöhykkeeseen:

  • III-vyöhykkeen muodostavat ne jäsenvaltioiden hallintoalueet, joissa afrikkalaista sikaruttoa on tavattu sekä tuotanto- että villisioissa.
  • II-vyöhykkeelle kuuluvat ne jäsenvaltioiden hallintoalueet, joissa afrikkalaista sikaruttoa on tavattu villisioissa.
  • I-vyöhyke on niin sanottu suojavyöhyke, joka rajoittuu alueisiin, joissa sikaruttoa on tavattu villisioissa.

Viroon on muodostettu alan asiantuntijoista koostuva taudintorjuntakomissio, joka koordinoi taudin torjuntaan liittyviä toimenpiteitä valtakunnallisesti. He ovat yhdessä tulleet siihen tulokseen, että villisikojen keskuudessa leviävän sikaruton pysäyttämiseksi on välttämätöntä muuttaa metsästysjärjestelyitä.

Taudintorjuntakomission päätöksen mukaan villisian metsästystä jatketaan metsästysneuvostoissa sovitussa laajuudessa, sillä naapurimaiden kokemukset ovat osoittaneet, että liian voimakas villisikojen metsästys tai jopa halu metsästää kaikki villisiat ei ole johtanut haluttuun lopputulokseen, vaan on jopa saattanut nopeuttaa sikaruton leviämistä. Komissio kehottaa ampumaan ennen kaikkea porsaita ja ylivuotiaita, sillä sikalauman johtavien emakoiden ampuminen lisää lauman liikkumista.

Viron ympäristöviraston määräys sikaruttotoimenpiteistä 30.9.2014
Sikaruttovyöhykkeet Baltiassa 2.10.2014