Siirry sisältöön

Afrikkalaisen sikaruton torjuntaa tehostetaan − tulossa rajoituksia villisikojen ja sikojen ulkotarhaukseen

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee tehostettuja toimia Suomen lähialueilla hälyttävästi levinneen afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjumiseksi. Suunnitelmissa on ulkotarhauksen rajoittaminen, villisikakannan tuntuva vähennys ja näkyvä tiedotus rajanylityspaikoilla.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan rajoituksia, joiden tavoitteena on suojata Itä-Suomessa olevia sikatiloja ja villisikatarhoja Venäjän puolelta uhkaavilta tartunnoilta. Harkinnassa on kaikkien riskialueen sikojen määrääminen sisätiloihin tai vaihtoehtoisesti kaksoisaitaukset ulkotarhoille kosketusyhteyden välttämiseksi luonnonvaraisten villisikojen kanssa. Rajoitukset tulisivat koskemaan arviolta joitakin kymmeniä villisikatarhoja tai sikatiloja rajoitusten piiriin otettavan alueen koosta riippuen.

− Toistaiseksi tiedossamme ei ole tartuntoja Suomen rajan välittömässä läheisyydessä Venäjän puolella, mutta seuraamme tilanteen kehittymistä yhteistyössä naapurimaiden eläinlääkintähallinnon edustajien kanssa. Vastaavankaltaiset rajoitukset ovat jo voimassa esimerkiksi Virossa, kertoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Villisikakanta on saatava puolitettua

Kaikkein tärkein toimenpide olisi kuitenkin villisikakannan puolittaminen noin 500−600 yksilöön. Tavoitteen saavuttamiseksi on jo sallittu valon ja houkutusrehun käyttö metsästyksessä, tarkennettu luotikokoa sekä lyhennetty villisikanaaraan rauhoitusaikaa. Toimenpiteistä huolimatta Suomen villisikakanta on jatkanut kasvuaan. Erityisen varovainen tulee olla villisikojen talviruokinnan suhteen ja ruokintaa tulee käyttää ainoastaan metsästystarkoituksessa, ei kannan säilyttämiseksi tai lisäämiseksi. Ministeriö suunnittelee lisähelpotuksia pyyntiä koskeviin säädöksiin ja kannan koon seurantaan.

Rajanylityspaikoilla tarve näkyvälle riskitiedotukselle

Afrikkalaisen sikaruton oireista, leviämistavoista ja torjuntakeinoista on jaettu epidemian myötä runsaasti tietoa eläinlääkäreille, tuottajille, metsästäjille sekä tulliviranomaisille ja laivayhtiöille. Merkittävä riski kuitenkin on edelleen, että tauti kulkeutuisi Suomeen epidemia-alueella käyneiden metsästäjien tai jopa tavallisten matkustajien ostosten tai varusteiden mukana, jos nämä päätyvät sikatiloille.

− Afrikkalaisen sikaruton uhka ei tule häviämään lähivuosina. Nyt on korkea aika saada tieto näkyvästi esille myös rajanylityspaikoille. Tiedotuksen parantamiseksi maa- ja metsätalousministeriö tulee kutsumaan rajat ylittävän liikenteen parissa toimivat tahot yhteiseen keskusteluun. Huolellisella toiminnalla ja asian jatkuvalla esillä pitämisellä taudilta voidaan vielä välttyä, painottaa Tiilikainen.

Tuottajien ja elintarviketeollisuuden omavalvonnalla on tärkeä rooli taudin leviämisen torjunnassa. Ratkaiseva portinvartija on tuottaja itse, joka päättää keitä tilalleen päästää ja minkälaisia hygieniatoimenpiteitä kävijöiltä edellyttää. Ruokajätteen, esimerkiksi tuotujen makkaroiden tähteiden syöttö sioille on koko EU:ssa kiellettyä muidenkin tautien kuin afrikkalaisen sikaruton, esimerkiksi suu- ja sorkkataudin tai klassisen sikaruton, ehkäisemiseksi.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Baltiaan. Taudin leviäminen maahan olisi merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Katri Levonen, p. 0295 16 2385, katri.levonen@mmm.fi
apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen, p. 0295 16 2439, taina.aaltonen@mmm.fi

Lisätietoa Afrikkalaisesta sikarutosta Eviran verkkopalvelussa: https://www.evira.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siat/afrikkalainen-sikarutto/

MMM:n tiedote 31.10. http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/ministeri-tiilikainen-afrikkalaisen-sikaruton-uhka-otettava-vakavasti

MMM:n tiedote 18.10. http://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/afrikkalaista-sikaruttoa-vastustetaan-yhteistyossa