Siirry sisältöön

Afrikkalaista sikaruttoa vastustetaan yhteistyössä

Afrikkalainen sikarutto on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt Suomen lähialueilla Baltiassa. Tautia on todettu laajalti myös Venäjällä. Afrikkalainen sikarutto leviää helposti koti- ja villisikojen välillä sekä viruksen kanssa kosketuksissa olleiden esineiden välityksellä. Tautiin ei ole hoitoa eikä rokotetta, mutta se ei tartu ihmiseen.

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) torjunta vaatii pitkäjänteistä kansainvälistä ja poikkihallinnollista yhteistyötä viranomaisten, elinkeinon, riista-asiantuntijoiden ja metsästäjien kesken.

– Afrikkalainen sikarutto on vakavimpia eläintautiuhkia kymmeniin vuosiin. Virukset eivät tunne maiden rajoja, ja tietojen vaihtaminen on merkittävä osa yhteistyötä tarttuvien eläintautien vastustamiseksi, kansliapäällikköJaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä sanoo.

Tietoisuutta afrikkalaisen sikaruton uhasta halutaan nostaa

Maa- ja metsätalousministeriön ja Suomen Sikayrittäjät ry:n seminaarissa tiistaina 18.10. saatiin tilannekatsaus afrikkalaisen sikaruton tilanteesta Suomessa, Venäjällä ja muualla Euroopassa.

– Tarkoituksena on myös nostaa tietoisuutta afrikkalaisesta sikarutosta, jotta emme huolimattomuuden vuoksi lisää riskiä taudin leviämiselle Suomeen. Tietoa jakamalla pyritään myös siihen, että esimerkiksi viljelijät ja metsästäjät osaavat tunnistaa taudin oireet ja tietävät, että on tärkeää ilmoittaa epäilyttävistä tapauksista välittömästi eläinlääkintäviranomaisille, Husu-Kallio painottaa.

Venäjän Eläinlääkintä- ja kasvinterveyslaitoksen varapääjohtaja Evgeni Nepoklonov kertoi Venäjän ASF-tilanteesta. Seminaarissa kuultiin myös venäläisten tutkijoiden arvio mahdollisuuksista torjua tautia Euroopassa. Eläintautikriisinhallintajaoston päällikkö Francisco Reviriego Gordejo toi seminaariin Euroopan komission näkemyksen asiaan.

Suomalaiset viranomaiset ja elinkeinon edustajat kertoivat keinoista vastustaa afrikkalaista sikaruttoa. Seminaarissa esiteltiin myös Suomen Sikayrittäjien juuri alkanut Afrikkalainen sikarutto (ASF) – vakava uhka Suomen sianlihantuotannolle -tiedotushanke, joka saa rahoituksen Manner-Suomen maaseutuohjelmasta.

Semaari ja esitykset
ASF Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran sivuilta

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:
Taina Aaltonen, apulaisosastopäällikkö, MMM
0295 162 439, taina.aaltonen@mmm.fi

Katri Levonen, neuvotteleva virkamies, MMM
0295 162 385, katri.levonen@mmm.fi