Siirry sisältöön

Metsastysmatkailijoiden tehovalvonnasta hyvät kokemukset – afrikkalaisen sikaruton uhka tiedostetaan

Baltiassa käyvät metsästysseurueet ovat Helsingin Länsisatamassa tehdyn tehovalvonnan mukaan tietoisia afrikkalaisen sikaruton (ASF) uhasta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira tarkasti yhdessä Tullin kanssa Virosta saapuvia metsästysseurueita laittoman villisianlihan maahantuonnin estämiseksi ja afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi.

Tehostetun valvonnan aikana Länsisatamaan saapui yhdeksän matkustaja-autolauttaa, joissa oli yhteensä vajaat parituhatta henkilö- ja pakettiautoa. Tulli pysäytti ja puhutti maahan saapuneista autoista reilut 10 prosenttia. Maahantulijoita puhutettiin metsästysmatkailun ja maahantuotavan sianlihan varalta.

Tehovalvonnan yhteydessä takavarikoitiin yksi erä sianlihaa, joka toimitettiin Ekokemille hävitettäväksi. Kaikki tarkastetut metsästysseurueet olivat tietoisia afrikkalaisesta sikarutosta, eikä yhdeltäkään löytynyt laitonta villisianlihaa. Osa metsästäjistä kertoi jättäneensä ampumansa villisiat paikallisille, osa taas kertoi luopuneensa villisian metsästyksestä Baltiassa ASF:n vuoksi.

– Aloite metsästysmatkailijoiden tehovalvontaan tuli metsästäjiltä itseltään. Kokemuksena viranomaisyhteistyönä tehty valvonta oli hyvä, ja se vastaanotettiin varsin myönteisesti, kertoo ylitarkastaja Miia Kauremaa Evirasta.

Vakava uhka sianlihantuotannolle

Afrikkalainen sikarutto on vakava sianlihan tuotantoa ja villisikoja uhkaava eläintauti, joka on levinnyt vaarallisesti Suomen lähialueilla Baltiassa ja Puolassa. Afrikkalaista sikaruttoa on todettu laajalti myös Venäjällä.

Suomessa ei ole koskaan todettu afrikkalaista sikaruttoa, mutta lähialueidemme tilanteen vuoksi taudin leviämisriski esim. metsästysmatkailun kautta on todellinen.

Suomeen levitessään afrikkalainen sikarutto aiheuttaisi suuria taloudellisia tappioita sikatiloille ja koko lihateollisuudelle kansainvälisen kaupan pysähtymisen, eläinten hävittämisen sekä tilojen saneerauksen vuoksi. Afrikkalaiseen sikaruttoon ei ole hoitoa eikä rokotetta, mutta se ei tartu ihmiseen.

Lemmikkien rokotuksissa puutteita

Kaikkien matkustajaryhmien lemmikkien rokotuksissa ja asiakirjoissa oli puutteita. Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärit tarkastivat Länsisatamassa 54 koiraa, joista puutteita oli 14 koiralla.

Maahantuotavalla koiralla tulee olla tunnistesiru, passi, voimassa oleva raivotautirokotus ja ekinokokkilääkitys. Suomessa ei esiinny rabiesta eikä myyräekinokokkia, mutta huolena on, että nämä taudit rantautuvat Suomeen vilkkaan eläinliikenteen seurauksena.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Miia Kauremaa, Evira, p. 0400 318 510 (eläintautien valvonta)
Tulliylitarkastaja Heli Lampela, Tulli, p. 040 332 2619
Läänineläinlääkäri Sari Haikka, Etelä-Suomen AVI, p. 0295 016 104 (koirien maahantuonti)

Lue lisää:

Afrikkalainen sikarutto (ASF)
Metsästäjille afrikkalaisesta sikarutosta
Usein kysyttyä afrikkalaisesta sikarutosta
Lemmikkien tuonti EU-maista
Lemmikkien tuonti EU:n ulkopuolelta