Siirry sisältöön

Tag: sädgås

Förbudet att jaga sädgås fortsätter nästa jaktår

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning som gäller förbud mot jakt på sädgås i hela landet under det kommande jaktåret. Jakten på sädgås avbröts i fjol eftersom taigasädgåsen uppvisat en betydande tillbakagång sedan 1990-talet. Från och med år 2011 har ministeriet begränsat jakten både tidsmässigt och regionalt. Trots detta har populationen fortsatt att minska.