Siirry sisältöön

Skata

(Pica pica)

Kännetecken: Lätt att känna igen på den svartvita fjäderdräkten och den långa, metallglänsande stjärten. Flyger i raka linjer, de korta vingarna slår tätt. Lätet hest, skrattliknande.

Utbredning: Boet är en stor täckt rishög i ett träd. Skatan är allmän i hela landet, i kulturmiljöer nära bosättning. Stannfågel.

Föda: Födan utgörs av animalisk föda och växter, as och ibland fågelägg och -ungar.

Övrigt: Fridlyst i Norra Savolax, Norra Karelens, Norra Österbottens, Kajanalands och Lapplands landskap 10.4-31.7 och i övriga delar av landet 1.4-31.7.