Siirry sisältöön

Korp

(Corvus corax)

Kännetecken: Korpen är lätt att känna igen; stor och med blanksvart fjäderdräkt. Flykten är kraftig och målmedveten. Gör ofta cirklar, vingarna hålls vågrätt och vingspetsarna spretar. Stjärten är starkt kilformad. Bjuder om vårarna på mästerliga flyguppvisningar. När den lyfter hörs från vingarna sus eller smällar. Är i allmänhet skygg och försiktig; korpen anses vara den intelligentaste fågeln. Lätet ett metalliskt klong eller strävt krooh.

Utbredning: Häckningsområdet är stort och mellan paren ligger flera kilometer. Boet finns i ett träd, på en klippbrant eller klipphylla, ett triangelmätningstorn eller ett sjömärke. Ursprungligen en ödemarksart, men anpassat sig att numera utnyttja den miljö människan bearbetat och söker föda bl.a. på avfallsplatser. Rövar fågelbon och tar fågel- och däggdjursungar. Har spritt sig till hela landet, från skärgården till fjällområdet. Förekommer utom häckningstiden i flockar, såsom de övriga kråkfåglarna. Har blivit mycket vanlig.

Övrigt: Fridlyst i renskötselområdet 10.4-31.7. Finlands viltcentral kan bevilja dispens för fångst eller dödande av fredade fåglar i renskötselområdet. I övriga delar av landet är korpen fridlyst.