Siirry sisältöön

Riistalajit

Europeisk bäver

(Castor fiber) Kännetecken: Den största gnagaren i landet, kroppslängd 65–105 cm, svansen 22–38 cm, vikt 12–33 kg. Pälsens allmänna…

Kanadensisk bäver

(Castor canadensis) Kännetecken: Den största gnagaren i landet, kroppslängd 65–105 cm, svansen 22–38 cm, vikt 12–33 kg. Pälsens allmänna…

Varg

(Canis lupus) Kännetecken: Kroppslängd 100–140 cm, svansen 35–50 cm, vikt 20–75 kg. Vargens bottenfärg är grågul. Svarta stickelhår finns…

Björn

(Ursus arctos) Kännetecken: Stort rovdjur. Längd 135–250 cm. Svansen 5–15 cm lång och delvis täckt av pälsen. Honorna väger…

Rådjur

(Capreolus capreolus) Kännetecken: Det minsta och gracilaste av hjortdjuren i vårt land. Mankhöjd 65–75 cm, längd 90–130 cm, vikt…

Dovhjort

(Dama dama) Kännetecken: Samma storleksklass som vitsvanshjorten. Färgen på sommaren rödbrun med ljusa fläckar. På vintern mörkare brun. Ljus…

Skogsren

(Rangifer tarandus fennicus) Kännetecken: Skogsrenen (vildrenen) är större än tamrenen och har längre nos. Tjuren (sarven), väger 70–150 kg,…

Vitsvanshjort

(Odocoileus virginianus) Kännetecken: Betydligt mindre och gracilare än älgen. Mankhöjd 90–110 cm, kroppslängd 150–180 cm. Bocken kan väga…

Älg

(Alces alces) Kännetecken: Vårt lands största hjortdjur; kroppslängd upp till 300 cm, mankhöjd 170–210 cm, levande vikt hos…

Mufflon

(Ovis musimon) Kännetecken: Mufflon anses vara tamfårets stamfar. dess vikt är 25–30 kg och mankhöjd 65–75 cm. Baggen har…