Siirry sisältöön

Susisaalis 25 sutta

Suomen riistakeskus on tammi- ja helmikuun aikana myöntänyt poikkeusluvan 35 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Lupia on haettu yhteensä 135 eläimen kaatamiseksi. Kielteisiä päätöksiä on tehty seitsemän kappaletta. Pääsääntöisesti poikkeuslupa on myönnetty yhdelle eläimelle kerrallaan.

Suomen riistakeskuksen myöntämillä poikkeusluvilla on kaadettu 23 sutta. Lisäksi poliisin luvin on lopetettu kaksi sutta. Saalis koostuu 16 naaraasta ja yhdeksästä uroksesta. Luonnonvarakeskuksen tähän mennessä tutkimista 15 naaraasta kaksi on ollut edellisvuonna synnyttäneitä.

Suomen riistakeskuksessa on käsittelyssä viisi susilupahakemusta eri puolilta Suomea. Poikkeuslupaharkinnassa tästä eteenpäin perusteena ovat pääasiassa vahinko- ja turvallisuusnäkökohdat. Harkinnassa huomioidaan myös alfanaaraiden päätyminen saaliiksi. Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä on 53 sutta.

Luonnonvarakeskuksen joulukuun väliarvion mukaan Suomessa arvioitiin olevan 32–38 susilaumaa.

 

Lisätietoja:

Sauli Härkönen, julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus
029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi
Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä: yhteystiedot https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/