Siirry sisältöön

Suden poikkeuslupien haku alkaa

Poikkeuslupien hakeminen voi alkaa tarpeen mukaan välittömästi luvat.riista.fi -palvelussa ( HUOM! poikkeuslupa 41 A § vahinkoperusteinen suurpedot…)

Suomen riistakeskus aloittaa lupahakemusten käsittelyn 2.1.2017. Päätösharkintaa voidaan tehdä sen jälkeen joustavasti hakemustilanteen kehittymisen mukaan. Hakemukset ovat lähtökohtaisesti julkisia asiakirjoja.

Poikkeuslupaharkinta on aina tapauskohtainen. Harkinnan perusteena voivat olla muun muassa susien aiheuttamat vahingot ja turvallisuusriskit, kuten toistuvat pihakäynnit, sekä sosiaaliset syyt. Poikkeuslupaharkinnassa otetaan huomioon myös millaisista yksilöistä sen hetkinen susisaalis koostuu. Erityisesti seurataan alfanaaraiden päätymistä saaliiksi. Lupa-ajat tulevat olemaan enintään 21 vuorokautta.

Käsittelyn nopeuttamiseksi hakemukset toivotaan jätettävän sähköisenä Suomen riistakeskukseen.

Hakemusalue tulee rajata tarkasti. Alueellista näkökantaa poikkeuslupaharkintaan voivat tuoda reviiriyhteistyöryhmät tai suurpetoneuvottelukunnat, jotka arvioivat tarvetta poikkeusluvan hakemiselle paikallisesti.

Suomen riistakeskus toimii maa- ja metsätalousministeriön asetuksellaan asettaman suurimman sallitun saalismäärän eli 53 suden rajoissa poronhoitoalueen ulkopuolella. Määrä tulee sisältämään myös asetuksen voimaantulon jälkeen muutoin ihmisen toimesta tapetut eläimet.

Luonnonvarakeskuksen väliarvion mukaan Suomessa arvioidaan olevan 32–38 susilaumaa. Laumojen määrässä ei näytä tapahtuneen merkittävää muutosta vuoteen 2015 verrattuna. Lopullinen kanta-arvio valmistuu maaliskuussa 2017.

Lisätietoja:

Sauli Härkönen, Julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus

p. 029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi