Siirry sisältöön

Susien pihavierailut tarkasteluun

Suomen susikannan hoitosuunnitelmassa oleva hanke kehittää toimintakynnystä ja toimintatapoja reagoida pihoissa toistuvasti vieraileviin susiin. Hanke toteutetaan Varsinais-Suomessa Pöytyän ja Oripään kuntien alueella sekä Pohjois-Savossa Sonkajärven, Rautavaaran ja Varpaisjärven riistanhoitoyhdistysten alueilla.

Yhteistyössä asukkaiden, poliisin ja riistahallinnon kesken etsitään yleisesti hyväksyttyjä toimintamalleja, joilla voidaan puuttua toistuvia pihavierailuja tekeviin susiin. Hankkeen aikana kerätään laadukasta havaintotietoa, selvitetään syitä susien pihavierailuille sekä kokeillaan erilaisia menetelmiä ehkäistä susien liikkumista asutuksen läheisyydessä. Tavoitteena on tutkia karkotuksen ja erilaisten karkotusmenetelmien vaikutusta suden käyttäytymiseen. Jos susien pihavierailut ovat uhkaavia, eli jos susi lähestyy ihmistä eikä poistu paikalta, tekee poliisi normaaliin tapaan tilannekohtaisen arvion tarvittavista toimenpiteistä.

Hankkeen aikana kansalaisten toivotaan ilmoittavan kaikki suurpetohavainnot paikalliselle petoyhdyshenkilölle, joka kirjaa havaintotiedot Tassu-suurpetotietojärjestelmään. Mikäli susihavainto on uhkaava tai muuten akuutti, ilmoitukset pyydetään tekemään suoraan hätäkeskukseen. Petoyhdyshenkilö tarkistaa kaikki ilmoitetut havainnot. Pihavierailuksi kirjataan kaikki havainnot, joissa susi on käynyt alle 100 metrin päässä asutusta talosta tai eläintuotantolaitoksesta.

Suomen riistakeskus kouluttaa ja ohjeistaa petoyhdyshenkilöt kirjaamaan nykyistä kattavammat selvitykset kustakin pihavierailusta. Hanke päättyy toukokuussa 2017, jolloin tuotetaan tulokset toimivimmista malleista ja menetelmistä susien pihavierailuihin puuttumiseksi.

Lisätietoja myös: 

Harri-Pekka Pohjolainen, ylikomisario, Itä-Suomen poliisilaitos, 0295 456 567

Lisätietoja

Tanskanen, Jouni

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Savo
  • Alueellinen viestintä
  • 029 431 2301
  • jouni.tanskanen@riista.fi

Hermansson, Jörgen

  • vs. Riistapäällikkö, Varsinais-Suomi
  • Saaristo sekä pienten hirvieläinten kannanhoito
  • 029 431 2342
  • jorgen.hermansson@riista.fi