Siirry sisältöön

Susien myrkytystapaukseen kytkeytyviä vapaaehtoistoimijoita erotetaan tehtävästään

Lieksassa todetun susien myrkyttämistapauksen yhteydessä on ilmennyt, että suurpetohavainnoinnin ja reviiriyhteistyön parissa toimivia vapaaehtoisia on esitutkintapöytäkirjan mukaan kytkeytynyt tapahtumiin.

Tapauksen esitutkintamateriaalin perusteella Suomen riistakeskus on todennut, että kaksi alueella toiminutta petoyhdyshenkilöä ei enää nauti tehtävässä vaadittavaa luottamusta ja heidät erotetaan tehtävästä.

Petoyhdyshenkilöt ovat suurpetoihin ja niiden jälkiin sekä jätöksiin perehtyneitä, koulutettuja ja riippumattomia tutkimuksen avustajia. Vuoden 2021 aikana aktiivisia petoyhdyshenkilöitä oli yhteensä 2 410. Suomen riistakeskus voi nimittää tehtävään henkilön, joka on käynyt riistakeskuksen järjestämän koulutuksen ja tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi, ja on henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva.

Suomen riistakeskus  voi myös tarvittaessa erottaa sellaisen henkilön, joka on käyttäytynyt tehtävässä sopimattomalla tavalla. Riistakeskus on jo vuosien ajan valvonut petoyhdyshenkilöiden toiminnan asianmukaisuutta.  Ilmi tulleissa lievemmissä tapauksissa on selvitty huomautuksella ja vakavammissa tapauksissa erotettu tehtävästä.

Esitutkintamateriaalissa viitataan myös joihinkin Lieksassa toimivan reviiriyhteistyöryhmän jäsenistä. Suomen riistakeskuksen selvityksen mukaan yhden jäsenen toiminta on ollut sellaista, ettei henkilöä voida pitää reviiriyhteistyöhön sopivana ja hänet erotetaan työryhmästä.

Reviiriyhteistyön keskeisiä tavoitteita on ennaltaehkäistä suteen liittyviä konflikteja ja pyrkiä rakentavaan yhteistyöhön. Suden laittomaan tappamiseen kytkeytyvän henkilön ei voida katsoa toteuttaneen näitä tavoitteita. Lisää reviiriyhteistyöstä voi lukea riista.fi-sivulta.