Siirry sisältöön

Suomen riistakeskus järjestää riistakolmiokoulutusta Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa

Metsäkanalintukannat selvitetään riistakolmiolaskennoilla. Kolmiolaskentojen perusteella ratkaistaan kanalintujen metsästysajat. Metsästäjien on syytä muistaa, että mitä vähemmän riistakannoista on tietoa, sitä herkemmin joudutaan tekemään tarpeettoman voimakkaita rajoituksia.

Suomen riistakeskus tarjoaa asian tiimoilta koulutusta ja neuvontaa laskijoille, kolmiovastaaville ja metsästysseuroille kesä-heinäkuussa. Halukkaita pyydetään ottamaan yhteyttä Aki Korhoseen tai paikallisen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajaan.

Koulutustilaisuudessa käydään läpi riistakolmion perustaminen, laskennan suorittaminen, sähköinen Oma riista -palvelu ja riistakolmiot.fi-sivut laskennan apuvälineenä. Samalla perehdytään laskennan hyötyihin eri osapuolille. Ensisijaisesti laskennat pyritään suorittamaan jo aiemmin perustetuilla riistakolmioilla, mutta tarvittavan kattavuuden vuoksi niitä voidaan perustaa myös uusia.

Riistakolmioiden kesälaskenta-aika on 25.7. – 2.8.2015. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kolmio lasketaan tuolloin. Vain 2.8. mennessä laskettujen kolmioiden tulokset ovat käytettävissä syksyn metsästysajoista päätettäessä. Laskentatulokset palautetaan mahdollisimman pian, mieluiten sähköisesti riistakolmiot.fi-palvelussa. Laskentatietojen palauttamiseen sähköisesti tarvitaan Oma riista -tunnukset. Tunnusten luominen tapahtuu  Oma riista -palvelun sivuilla.

Jos laskentaa ei pysty järjestämään 2.8. mennessä, on se hyvä tehdä kuitenkin mahdollisimman pian. Myöhemmin laskettujen kolmioiden tulokset ovat tärkeitä, vaikuttaen esimerkiksi teeren talvimetsästykseen.

Riistakolmiot.fi-palvelu

Oma riista -palvelu

Lisätietoja koulutuksista:

Aki Korhonen
harjoittelija, Suomen riistakeskus
aki.korhonen@riista.fi
050 576 8436

Riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajat, ks. yhteystiedot

Lisätietoja

Lamberg, Teemu

  • Riistasuunnittelija, Keski-Suomi
  • Riistatalous, riistavahingot
  • 029 431 2212
  • teemu.lamberg@riista.fi

Kursula, Olli

  • Riistapäällikkö, Keski-Suomi
  • Riistalaskennat sekä riistatiedon käyttö metsästysseuroissa
  • 029 431 2242
  • olli.kursula@riista.fi