Siirry sisältöön

Sähköä nallen hunajatuskaan – hyvin huollettu sähköaita estää hunajavarkaudet

Sähköiskun saanut karhu kunnioittaa yleensä sähköaitaa ja jättää mehiläispesät rauhaan. Suomen riistakeskus on yhdessä Suomen Mehiläishoitajain Liiton kanssa kehittänyt tarhojen suojausmenetelmiä. Sähköaita on todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi, vaikka siitä aiheutuu tarhaajalle ylimääräistä työtä ja kuluja. Tarhojen sijainti ja maasto voivat myös olla haasteellisia sähköiselle suojaukselle. Aitakaan ei anna täydellistä suojaa, jos aidan huolto ja virtalähteen kunto laiminlyödään.

Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt Suomen riistakeskukselle erityisavustusta suojausmateriaalien hankintaan suurpetovahinkojen ehkäisyssä. Sähköaita on maksuton vain yli 15 pesän tarhaajalle. Virtalähteen tarhaaja joutuu hankkimaan itse. Tukikelpoinen tarhaaja voi tilata Farmcompilta enintään 5 aitapakettia, suuremmat määrät neuvotellaan tapauskohtaisesti.

Karhut ovat yksilöitä, joista jotkut ovat hyvinkin kekseliäitä ja voivat esimerkiksi kammeta puulla langat maahan tai kaataa huonosti pystytetyn aitauksen. Karhun tappaminen ei ole ensisijainen toimenpide vahinkojen estossa. Poikkeuslupaan turvaudutaan vasta kun mikään muu tyydyttävä ratkaisu ei toimi. Vahinkoperusteisella poikkeusluvalla tapettu karhu kuuluu kokonaisuudessaan valtiolle. Poikkeusluvat käsittelee Suomen riistakeskus.

Mehiläispesien mesikämmenvahingot

Karhut aiheuttavat vuosittain merkittävää vahinkoa mehiläistarhaukselle. Karhut ovat levittäytyneet myös koko Pohjois-Savon alueelle, missä mehiläistarhaus on yleinen elinkeino tai sivuelinkeino. Maakunnassa on arviolta kaksisataa tarhaajaa.

Kaikki karhut eivät ole kiinnostuneita mehiläispesistä, mutta jotkut yksilöt erikoistuvat niiden hyödyntämiseen ravintona. Suurimmat vahingot syntyvät keväällä, kun karhut lähtevät nälissään talvipesistään, ja syksyllä pesien ollessa hunajaa täynnä. Vahinkojen määrä kasvaa myös alueilla, joissa on useampia mehiläistarhaajia ja alan harrastajia. Sama karhu saattaa aiheuttaa vahinkoja useamman kunnan alueella.

Vahingon tapahduttua tulee siitä ilmoittaa välittömästi alueen maaseutuelinkeinoviranomaiselle vahingonkorvauksia varten. Karhuvahinkokorvausta voivat hakea kaikki tarhaajat. Korvausten omavastuuosuus on 170 euroa.

Kuva: Reijo Kotilainen

Aitausohjeet mehiläistarhoille Suomen Mehiläishoitajain Liiton sivuilla
Farmcompin sivut

Lisätietoja

Lamberg, Teemu

  • Riistasuunnittelija, Keski-Suomi
  • Riistatalous, riistavahingot
  • 029 431 2212
  • teemu.lamberg@riista.fi