Siirry sisältöön

Riistalintujen ja rauhoittamattomien lintujen poikkeusluvat

Vahinkoja aiheuttavia riistalintuja tai rauhoittamattomia lintuja ei voi pyytää ilman Suomen riistakeskuksen myöntämää poikkeuslupaa lintujen pesimäaikana. Poikkeuslupa voi tulla kyseeseen, mikäli vahingot ovat merkittäviä eikä niiden estämiseksi ole muita tyydyttäviä ratkaisuja. Jos vahingot ovat ennakoitavissa, kannattaa poikkeuslupahakemus tehdä hyvissä ajoin. Luvat haetaan Oma riista -palvelussa.

Suurin osa rauhoittamattomien lintujen poikkeuslupapäätöksistä tehdään alkuvuodesta, jolloin hakemusten käsittely voi ruuhkautua.  Hakemukset käsitellään pääsääntöisesti siinä järjestyksessä, kun ne on pantu vireille. Suomen riistakeskus suosittelee hakemuksen jättämistä 2–2,5 kuukautta ennen haetun poikkeuslupa-ajan alkua. Hakemus tulee laatia huolellisesti annettua ohjeistusta noudattaen, jotta vältytään aikaa vieviltä lisäselvityksiltä. Ennen myönteisen poikkeuslupapäätöksen täytäntöönpanoa on pääsääntöisesti odotettava 30 päivän valitusaika.

Poikkeusluvan nojalla saadusta saaliista tulee tehdä ilmoitus Suomen riistakeskukselle. Hyvä käytäntö on raportoida vuotuinen saalis heti poikkeuslupa-ajan päättymisen jälkeen, ja viimeistään vuoden vaihtuessa, mikäli kyseessä on monivuotinen lupa.  Saalisilmoitus on tehtävä myös silloin, jos poikkeuslupaa ei ole hyödynnetty tai saalista ei ole tullut.

Ohjeita poikkeusluvan hakemiseen.

Lisätietoja: Suomen riistakeskuksen aluetoimistot