Siirry sisältöön

Poikkeusluvat syksyn karhujahtiin haettavissa

Poikkeusluvat karhun metsästykseen metsästysvuodelle 2017–2018 ovat haettavissa. Hakemukset kannattaa tehdä Suomen riistakeskuksen sähköisessä lupahakemuspalvelussa. Poikkeuslupahakemukset tulee jättää 23. kesäkuuta mennessä.

Poikkeuslupahakemukset pyritään ratkaisemaan 12.7. mennessä, jotta ne ovat lainvoimaisia ennen metsästyskauden alkua. Lupahaku ei koske poronhoitoaluetta, jossa karhua metsästetään alueellisen kiintiön nojalla.

Hakemuslomake on täytettävä huolellisesti. Hakijan tietojen lisäksi hakemukseen kirjataan vaaditut perustelut poikkeusluvalle. Hakemusalue määritellään yksiselitteisesti kartalle piirtämällä tai sanallisesti kuvaamalla esimerkiksi siten, että hakemusalue on kunnan tai riistanhoitoyhdistyksen alue.

Maa- ja metsätalousministeriön lausunnolla olevassa asetuksessa poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2017–2018 esitetään, että poronhoitoalueen ulkopuolinen Suomi olisi yhtä kannanhoitoaluetta. Aiemmin alue on ollut jaettuna kolmeen eri kannanhoitoalueeseen. Muutos helpottaa poikkeuslupa-alueiden muodostamista alueilla, jotka ovat ennen olleet eri kannanhoitoalueita.

Suomen riistakeskus ei myönnä samoille alueille päällekkäisiä lupia. Karhun metsästyksen poikkeuslupa-alueen on hyvä olla riittävän suuri ja yhtenäinen. Käytännössä poikkeuslupaa olisi syytä hakea henkilön tai rekisteröityneen seurueen, joka on alueella yhteisesti valittu poikkeusluvan hakijaksi.

Sähköinen lupahakemuspalvelu

Tarkemmat ohjeet luvanhakuun

Oma riista -palvelu

Lupahallintokirjaamon yhteystiedot

Asetusluonnos

Lisätiedot

Sauli Härkönen, julkisten hallintotehtävien päällikkö, Suomen riistakeskus

029 431 2104, sauli.harkonen@riista.fi

 

Alueelliset lisätiedot riistapäälliköiltä https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/