Siirry sisältöön

Metsähanhen metsästys mahdollista loka-marraskuussa Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan nimetyissä kunnissa

Metsähanhen metsästys aloitetaan kolmen vuoden rauhoituksen jälkeen Suomen kaakkoisosan erikseen nimetyissä kunnissa. Metsästysaika on 1. lokakuuta – 30. marraskuuta. Aika- ja aluerajoituksella metsästys pyritään kohdentamaan metsähanhen runsaslukuiseen alalajiin, tundrametsähanheen.

Loka-marraskuussa sallitulla metsästysalueella suurin osa metsähanhista on tundrametsähanhia, jonka kokonaiskanta Euroopassa on 10-kertainen taigametsähanheen verrattuna eli noin 600 000 yksilöä. Metsähanhen molemmat alalajit, taigametsähanhi ja tundrametsähanhi, ovat sallittua riistaa. Metsästystilanteessa taiga- ja tundrametsähanhen erottaminen on vaikeaa, ja metsästyssäätely perustuu tiukkaan aika- ja aluerajaukseen. Säätelyn tarkoitus on, että taigametsähanhea ei ammuttaisi merkittäviä määriä. Suuressa osassa Suomea metsähanhen metsästys on edelleen kielletty, jotta taigametsähanhi ja erityisesti Suomen pesimäkanta vahvistuu.

Metsähanhen metsästys on sallittua seuraavissa kunnissa: Lappeenranta, Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Orimattila, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Pukkila.

Pakollinen saalisilmoitus Suomen riistakeskukseen

Saaliiksi saadusta metsähanhesta tehdään virallinen ilmoitus sähköisesti Oma riista-palvelussa https://oma.riista.fi/ tai postitse virallisella lomakkeella, jonka saa tulostaa osoitteesta https://riista.fi/metsastys/lomakkeet/saalislomakkeet/. Suositus on että ilmoitus lähetetään viipymättä saaliin saamisen jälkeen, käytännössä vuorokauden kuluessa. Lakisääteinen raja on seitsemän (7) vuorokautta.  HUOM! Oma riistassa tehdään 1) saaliskirjaus ja 2) virallinen ilmoitus saaliskirjauksen pohjalta, eli ilmoituksen teko on kaksivaiheinen.

Lähetä kuva saaliista Luonnonvarakeskukseen

Metsästäjiä pyydetään lähettämään sähköpostilla kuva jokaisen saaliiksi saadun metsähanhen nokasta ja siivestä osoitteeseen hanhi@luke.fi.

Ohjeen mukaan otetusta kuvasta voidaan arvioida alalaji ja ikä riittävällä tarkkuudella. Ohje löytyy Metsästäjä-lehdestä 5/2017 sivulta 49 sekä esityksestä. Tarkoituksen on selvittää taiga- ja tundrametsähanhien osuudet saaliista sekä saaliin ikäjakauma.

Suomen riistakeskus kannustaa lähettämään kuva kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista. Riistatieto on avain metsästyksen kestävyyteen ja turhien rajoitusten välttämiseen.  Kuvan yhteydessä pyydetään myös metsästäjän oma arvio alalajista. Hyvä määritysohje löytyy osoitteesta https://tiedostot.birdlife.fi/maaritys/tundrametsahanhi.pdf

Harjoittele lajintunnistusta

Metsästystilanteessa hanhien äänien tunnistamisella on erittäin suuri merkitys. Hanhien ääniin voi tutustua esimerkiksi riistakeskuksen koulutusportaalissa.

Hanhien tunnistamiseen värityksen ja siluetin perusteella on hyvä koulutuspaketti riista.fi –sivuilla: https://riista.fi/julkaisut/lajintunnistusmateriaalit/

 

 Lisätietoja

 Mikko Alhainen, Erikoissuunnittelija Suomen riistakeskus

029 431 2401 mikko.alhainen@riista.fi

Erkki Kiukas, riistapäällikkö Suomen riistakeskus Kaakkois-Suomi

029 431 2221 erkki.kiukas@riista.fi

Visa Eronen, riistapäällikkö Suomen riistakeskus Uusimaa

029 431 2331 visa.eronen@riista.fi