Saalislomakkeet

Pyynti- tai poikkeusluvalla saadusta saaliista on ilmoitettava luvan myöntäjälle tai riistanhoitoyhdistykselle. Luvansaajat saavat ilmoituslomakkeet lupapäätöksen mukana. Hirvieläinten saalis on kuitenkin eriteltävä tarkasti.

Päivitetty 23.4.2013