Siirry sisältöön

Metsähanhen metsästys alkaa Suomen kaakkoisosassa

Metsähanhen metsästys jatkuu viime vuoden tapaan Suomen kaakkoisosan erikseen nimetyissä kunnissa. Metsästys alkaa 1. lokakuuta ja päättyy 30. marraskuuta. Aika- ja aluerajoituksella metsästys pyritään kohdentamaan metsähanhen runsaslukuiseen alalajiin, tundrametsähanheen.

Loka-marraskuussa sallitulla metsästysalueella suurin osa metsähanhista on tundrametsähanhia, joiden Euroopan kokonaiskanta (noin 600 000 yksilöä) on kymmenkertainen taigametsähanheen verrattuna.

Metsähanhen molemmat alalajit, taigametsähanhi ja tundrametsähanhi, ovat sallittua riistaa. Koska metsästystilanteessa taiga- ja tundrametsähanhen erottaminen on vaikeaa, metsästystä rajoitetaan tiukasti aika- ja aluerajauksella. Säätelyn tarkoitus on, että taigametsähanhea ei ammuttaisi merkittäviä määriä. Suomessa pesivän taigametsähanhikannan vahvistamiseksi metsähanhien metsästys on suuressa osassa maata kielletty.

Metsähanhen metsästys on sallittua 1. lokakuuta alkaen seuraavissa kunnissa: Lappeenranta, Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti, Orimattila, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo ja Pukkila. Muualla Suomessa metsästys on kielletty.

Pakollinen saalisilmoitus

Saaliiksi saadusta metsähanhesta on tehtävä virallinen saalisilmoitus Oma riista -palvelussa tai postitse virallisella lomakkeella, jonka voi tulostaa Suomen riistakeskuksen sivuilta. Ilmoitus suositellaan tehtäväksi vuorokauden kuluessa. Lakisääteinen raja ilmoitukselle on seitsemän vuorokautta.

Saaliiksi saadun metsähanhen pää tutkimusnäytteeksi

Suomen riistakeskus kerää saaliiksi saatujen metsähanhien päitä tutkimusnäytteiksi. Päistä määritetään hanhen alalaji DNA-analyysillä ja sitä verrataan nokan väritykseen ja nokan ja pään mittasuhteisiin. Keräyksen tavoitteena on tarkentaa valokuvasta tehtävän alalajinmäärityksen tarkkuutta, jotta kuvakeräyksellä saadaan tulevaisuudessa mahdollisimman laadukasta tietoa pienin kustannuksin. Pääkeräyksestä saa lisätietoa alueen riistasuunnittelijalta ja uusimmasta Metsästäjä-lehdestä.

Suomen riistakeskus kannustaa ottamaan talteen näytteen kaikista saaliiksi saaduista metsähanhista. Riistatieto on avain metsästyksen kestävyyteen ja turhien rajoitusten välttämiseen.

Saalisilmoituslomakkeen voi tulostaa täältä

Harjoittele lajintunnistusta

Metsästystilanteessa hanhien äänien tunnistamisella on suuri merkitys. Hanhien ääniin voi tutustua Riistainfossa

Hanhien tunnistamiseen värityksen ja siluetin perusteella on hyvä koulutuspaketti Riistainfossa

 

Lisätietoja

Alhainen, Mikko

  • Erikoissuunnittelija
  • Kansainvälinen yhteistyö, hankkeet sekä riistaelinympäristöjen tuet
  • 029 431 2401
  • mikko.alhainen@riista.fi