Siirry sisältöön

Lapin alueellinen riistaneuvosto: Lapin hirvikanta edellisvuoden tasolla

Lapin alueellinen riistaneuvosto kuuli alueellisia sidosryhmiä hirvikannan hoidosta 18.3. Rovaniemellä. Tilaisuudessa keskusteltiin toteutuneesta hirvikannan verotuksesta, kannantilasta ja hirven aiheuttamista vahingoista. Alueellisen riistaneuvoston mukaan hirvikannan hoidossa onnistuttiin viime vuonna melko hyvin.

Alueellinen riistaneuvosto asetti keväällä 2015 tavoitteet hirvikannan hoidolle kolmivuotiskaudeksi 2015–2017 kullekin hirvitalousalueelle, joita on Lapin toimialueella yhdeksän. Asetettujen kantatavoitteiden myötä pyritään säilyttämään vahinkomäärät kohtuullisina, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena ja metsästettävänä. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa vuosittain.

Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus. Tuorein vuoden 2015 metsästyksen jälkeen jäävän hirvikannan arvio oli koko Lapin alueelle 16 600 hirveä. Kanta on Luonnonvarakeskuksen tuottaman arvion mukaan edellisvuoden tasolla. Hirvitalousalueittain hirvikanta on edellisvuonna asetettujen tavoitehaarukoiden sisällä kuudella hirvitalousalueella ja tavoitehaarukan ylärajalla kolmella hirvitalousalueella. Hirvikannan rakenne on Lapissa hyvällä tasolla. Aikuisten urosten osuus aikuiskannassa on pääosin asetetun tavoitteen 1,5 naarasta yhtä urosta kohden mukainen tai sitä suurempi.

Metsäkeskuksen mukaan vuoden 2015 osalta metsävahinkojen korvausten suuruus oli 133 774 euroa ja korvausten perusteena ollut vahinkopinta-ala 674 ha. Vastaavat lukemat vuonna 2014 olivat 122 741 euroa ja 632 ha. Korvaushakemusten pinta-alasta 2/3 oli hirvitalousalueella 6 sijaitsevien Sallan ja Kemijärven alueelta. Liikennevahinkojen määrä kasvoi ELY-keskuksen tilastoinnin mukaan Lapin alueella 158 kolariin, kun vuonna 2014 Lapin teillä tapahtui 125 hirvikolaria. Vuonna 2015 syksyn kolarihuipun ajoittuminen oli edellisvuosia aiemmin alkaen jo elokuussa.

Sidosryhmätilaisuudessa maa- ja metsätalouden edustajat toivat esille, että hirvikannan hoidossa olisi tärkeää tähdätä asetettujen tavoitehaarukoiden keskelle ja tarkentaa verotuksen jakaantumista niin, että saadaan hirvikannan jakaantumista hirvitalousalueilla ja riistanhoitoyhdistysten sisällä tasaisemmaksi. Lapin alueellinen riistaneuvosto kokoontui tilaisuuden jälkeen ja katsoi, että kokonaisuutena hirvikannan hoito on onnistunut viime vuonna melko hyvin. Tavoitteena on päästä asetettuihin tavoitteisiin kaikilta osin.

Lisätietoja:
Jari Huhtamella, puheenjohtaja, Lapin alueellinen riistaneuvosto
p. 040 7025 302

Lapin hirvitalousalueet
Lapin hirvitalousalueet

Hirvitalousalueiden tavoitekannat

Kartta arvioiduista hirvitiheyksistä (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja

Tossavainen, Sami

  • Riistapäällikkö, Lappi
  • MetsL 8 pykälän alue
  • 029 431 2304
  • sami.tossavainen@riista.fi