Siirry sisältöön

Pohjois-Hämeen alueellinen riistaneuvosto: Pohjois-Hämeen hirvikanta pääosin tavoitetasolla

Pohjois-Hämeen alueellinen riistaneuvosto kuuli viime viikolla alueen sidosryhmiä hirvikannan hoidosta. Hirvien määrän osalta pääosalla aluetta ollaan tavoitellulla tasolla. Urosten osuus hirvikannassa on hieman kasvanut, mutta kanta on edelleen tavoiteltua naarasvoittoisempi.

Pohjois-Hämeen alueella hirvikanta on pysynyt viime vuodet melko vakaana. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan hirvikannan tiheyden arvioitiin viime kauden metsästyksen jälkeen olleen pohjoisella hirvitalousalueella noin 3,6 kpl ja eteläisellä hirvitalousalueella noin 2,9 kpl tuhatta maahehtaaria kohti. Kyseisille hirvitalousalueille alueellisen riistaneuvoston asettaman tavoitteen mukaisesti hirvitiheyden tulisi olla 2,7 – 3,3 hirveä tuhannella hehtaarilla. Pohjoisen hirvitalousalueen osalta kantaa on siten tarve hieman pienentää. Eteläisellä hirvitalousalueella ollaan tavoitteen mukaisessa tilanteessa.

Pohjois-Hämeen, Etelä-Hämeen ja Satakunnan yhteisellä hirvitalousalueella Tampereen lounaispuolella hirvitiheys on jo pitkään ollut matalampi, ollen viimeisimmän arvion mukaan noin 2,4 kpl tuhannella hehtaarilla. Asetettu tavoite on 2,4 – 3,0 hirveä. Lisäksi osa Pohjois-Hämeestä kuuluu Satakunnan pohjoiseen hirvitalousalueeseen, missä hirvitiheys oli viime kauden jälkeen tavoitetason mukainen noin 2,9 kpl tuhannella hehtaarilla.

Sidosryhmien näkemykset hirvitilanteesta olivat maltillisia ja tilanteeseen oltiin pääosin tyytyväisiä. Hirvikolareiden määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Maa- ja metsätaloudelle aiheutuneista vahingoista on viime vuosina haettu korvauksia melko vähän.

Tavoitteena on muuttaa naarasvoittoista hirvikantaa valikoivalla metsästyksellä tasapainoisempaan suuntaan lisäämällä urosten osuutta kannassa ja nostamalla samalla urosten keski-ikää. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan urosten osuus kannassa on hieman kasvanut, mutta tavoitteeksi asetettua tasoa ei vielä ole saavutettu. Alueellisen riistaneuvoston asettaman tavoitteen mukaisesti hirvikannassa tulisi olla enintään 1,5 naarasta yhtä urosta kohti.

Viime syksyn hirvenmetsästyksessä kaadettiin Pohjois-Hämeessä noin 1700 hirveä ja noin 2150 valkohäntäpeuraa.

 

Lisätietoja

Körhämö, Jani

  • Riistapäällikkö, Pohjois-Häme (Toimivapaalla)
  • 029 431 2281
  • jani.korhamo@riista.fi
  • Toimivapaalla 2.8.2024 asti. / På tjänstledighet fram till den 2.8.2024