Siirry sisältöön

Satakunnan alueellinen riistaneuvosto: Hirvikanta kasvussa, vahingot vähäisiä

Suomen riistakeskuksen yhteydessä toimivan Satakunnan alueellisen riistaneuvoston järjestämässä sidosryhmätilaisuudessa keskusteltiin hirvitilanteesta Satakunnan toimialueella.

Alueellinen riistaneuvosto asetti keväällä 2015 tavoitteet hirvikannan hoidolle kolmivuotiskaudeksi 2015-2017 kullekin hirvitalousalueelle, joita on Satakunnan toimialueella neljä. Asetettujen kantatavoitteiden myötä pyritään säilyttämään vahinkomäärät kohtuullisina, ottamaan huomioon alueelliset erityispiirteet hirvikannan hoidossa ja säilyttämään hirvikanta elinvoimaisena ja metsästettävänä. Tavoitteiden toteutumista seurataan yhteistyössä asianomaisten sidosryhmien kanssa vuosittain.

Arviot hirvikannan koosta ja rakenteesta tuottaa Luonnonvarakeskus. Tuorein hirvikanta-arvio oli Satakunnan rannikkoseudulla aikaisempaa suurempi, kun taas alueen muissa osissa kanta on arvion mukaan kutakuinkin ennallaan. Hirvikannan kooksi rannikolla arvioitiin nyt 3,6–3,9 hirveä / 1000 ha, sisämaassa 2,5–2,9 hirveä / 1000 ha.

Kannan kasvusta huolimatta hirvien aiheuttamien vahinkojen niin liikenteessä kuin taimikoissakin todettiin säilyneen alhaisella tasolla. Hirvitilanteen todettiinkin olevan pääpiirteissään tavoitteiden mukainen. Kannan kasvun hallittu leikkaaminen on kuitenkin tulevana syksynä tarpeen.

Myös hirvikannan rakenteeseen on kiinnitetty viime vuosina enenevässä määrin huomiota ja kannan rakennetta on pyritty muuttamaan tasapainoisempaan suuntaan, valtakunnallisessa hirvikannan hoitosuunnitelmassa asetettujen yleistason tavoitteiden mukaisesti. Tuoreen arvion perusteella etenkin kannan sukupuolirakenne on toimialueella tasoittunut aikaisemmasta, toisin sanoen hirvisonnien suhteellinen osuus aikuiskannassa on noussut.

Lisätietoja:

Erkki Kallio, puheenjohtaja, Satakunnan alueellinen riistaneuvosto
p. 0400 260281